Kinderen en jongeren met een gedrags- of emotionele stoornis

Sinds 1985 ondersteunt ons multifunctioneel centrum kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen (GES) en met (rand)normale begaafdheid van 2,5 tot en met 24 jaar. Vertrekpunt is de zorgvraag van het kind of de jongere en zijn context. Voor deze cliënten is het belangrijk betekenisvolle relaties zo vroeg mogelijk te herstellen, onderhouden of uitbouwen. Hier werken begeleiders aan een versterking van het netwerk rond de jongere, met het geloof in groeikracht. Gedrag heeft altijd een betekenis: we willen die proberen ontdekken en begrijpen.

Cliënten in verblijf en dagopvang krijgen zorg in de leefgroep waar wordt ingezet op dialoog en inspraak, met een duidelijke structuur. Deze structuur is geen doel op zich maar is een noodzakelijk middel om o.a. veiligheid, rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden. Naast dit groepsgericht werken is er altijd aandacht voor de geïndividualiseerde aanpak waarbij verwachtingen op maat worden geformuleerd en bijgesteld waar nodig.

Sommige kinderen en jongeren zijn op een bepaald moment zo ernstig emotioneel geblokkeerd dat voltijds of zelfs deeltijds school lopen onmogelijk is. Ze hebben nood aan een korte of langere periode van rust. Voor hen wordt een specifieke werking voorzien waarbinnen ze intensief worden begeleid in nauwe samenwerking met de school. Het doel is hierbij om opnieuw les te volgen of een andere zinvolle dagbesteding te vinden. De dagbesteding van deze afdeling ‘Leefklas’ is een intensieve samenwerking tussen de school en het MFC.

Mijn begeleiders begrijpen dat ik af en toe boos ben… ‘dat mag’ zeggen ze, dat vind ik fijn … dat dat mag en dat ze dat begrijpen.

En dat ze er altijd zijn, dat vind ik ook tof.

Zeno, 8 jaar

Interesse? Vragen?

Contacteer Veerle Verschueren of Eva De Cooman

09 210 00 00

Veerle Verschueren (-12)

mail

Eva De Cooman (+12)

mail

Jongeren met een gedrags- of emotionele stoornis - GES+

Het multifunctioneel centrum heeft een aparte erkenning voor jongeren vanaf 12 jaar met de meest ernstige problematieken en/of comorbiditeit, wat betekent dat ze meerdere diagnoses hebben, in combinatie met een psychiatrische problematiek. Deze zorggroep (GES+) vraagt specifieke zorg die in onze besloten unit geboden wordt.

Met de besloten unit willen we veiligheid en bescherming bieden voor de jongere en alle betrokkenen uit zijn of haar omgeving. Zo worden risico’s en bedreigingen van buitenaf tot een minimum herleid en kan rust en veiligheid worden gecreëerd. De krachten en talenten van de jongeren worden in kaart gebracht en er wordt gezocht hoe we deze kunnen activeren en versterken.

Omdat deze jongeren vaak buiten het reguliere schooltraject vallen stellen de begeleiders een dagprogramma op waarbij rustmomenten afgewisseld worden met een aanbod op maat van de jongere. De dagbesteding kan hier heel uiteenlopend zijn: sport, crea, muziek, gamen, ‘zijn’, …

Deze jongeren krijgen vaak zeer beperkt onderwijs in de vorm van TOAH (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis), dat hier doorgaat in de leefgroep. Op deze manier is er steeds een nauwe samenwerking tussen de leefgroep en de betrokken school.

C-sec fietskamp

Ik wil hier weg, maar ik kan hier niet weg. En als ik weg zal zijn, ga ik jullie missen, want jullie begeleiden mij al zo lang …

Ashley, 19 jaar

C-sec grafitti

Interesse? Vragen?

Contacteer Jelle Daelemans

09 210 00 00

Jelle Daelemans

mail