Outreach

De expertise en ervaring die we doorheen de jaren hebben opgebouwd rond auditieve en (neuro-)motorische beperkingen, autismespectrumstoornis en gedrags- en emotionele stoornissen binnen onze organisatie is waardevol voor onze partners en concullega’s.

We delen graag onze kennis en knowhow en de ervaringen uit het werkveld. Meer en meer hulpverleners werken immers mee aan inclusieve trajecten voor personen met een handicap. Het uitwisselen van handicapspecifieke kennis is essentieel om tot een geïntegreerde ondersteuning te komen die zo goed mogelijk is afgestemd op de vragen en noden van kinderen en jongeren met een beperking.

Als erkende RTH-dienst kan het multifunctioneel centrum Sint-Gregorius hier als bruggenbouwer fungeren.