kwaliteitshandboek en klachtenprocedure

Het kwaliteitshandboek beschrijft de dienstverlening van het MFC Sint-Gregorius. De tekst richt zich hoofdzakelijk naar stafmedewerkers; zij volgen specifieke aspecten van de organisatie op. Voor cliënten en andere medewerkers is het een document dat bijdraagt tot transparantie in de werking.  Cliënten en hun netwerk kunnen op eenvoudige vraag het kwaliteitshandboek digitaal ontvangen, of specifieke thema’s ervan:

  • de opnameprocedure
  • het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de individuele dienstovereenkomst
  • het beëindigen van de ondersteuning
  • het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten
  • de vrijheidsbeperkende maatregelen
  • het organiseren van collectief overleg met cliënten.

In het kwaliteitshandboek vind je ook de klachtenprocedure.

Ben je ernstig ontevreden of heb je een klacht, dan zegt deze procedure hoe je dit kan doorgeven en wat wij ermee gaan doen. Je kan het onderstaande formulier invullen.