Klokkenluiders

Klokkenluiders instrument

Handleiding klokkenluidersinstrument SD Whistle voor melders

Omwille van de Belgische klokkenluider-regelgeving, wensen we onze medewerkers die een melding willen indienen, digitaal te faciliteren.
Daarvoor is samengewerkt met SDWorx.

Gelieve deze link te gebruiken om een melding te maken: online meldkanaal KOC Sint-Gregorius.

Indien je liever de melding telefonisch of persoonlijk overbrengt, kan je een afspraak maken door contact opnemen met:

 • Charlotte Saelens, preventieadviseur – kwaliteitsmedewerker
  charlotte.saelens@gregorius.broedersvanliefde.be

Wie kan melden?

Iedereen die werkzaam is bij KOC Sint-Gregorius of is geweest, of werkzaamheden heeft verricht voor KOC Sint-Gregorius in welke hoedanigheid ook: werknemers, ex-werknemers, statutair personeel, zelfstandigen, leveranciers, consultants, aannemers, onderaannemers, sollicitanten, vrijwilligers, bezoldigde en niet-bezoldigde stagiairs, managers, leidinggevenden, bestuurders, …

 

Wat kan je melden?

Elke bezorgdheid over (mogelijke) inbreuken op het Europees Unierecht of nationaal recht, die gebaseerd is op informatie uit de werkomgeving, op volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en -conformiteit;
 • veiligheid van vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.