Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID

Informatie

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Ondanks alle zorg kan het toch gebeuren dat wat hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of door de tijd is achterhaald.

Daarom is enige voorzichtigheid geboden wanneer je na een bezoek aan deze site tot een besluit zou willen overgaan. De enig juiste en actuele informatie is deze die je ontvangt in een persoonlijk overleg met een van onze medewerkers.

Beeldmateriaal

Op deze website komen uitsluitend personen in beeld die hiervoor expliciet hun toestemming hebben gegeven. Mocht er desondanks bezwaar worden gemaakt tegen de publicatie van een specifieke afbeelding of filmpje zal dit mediabestand op eenvoudige vraag aan de verantwoordelijke website verwijderd worden.