De missie van de Broeders van Liefde

Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen. We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen. Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk. We gaan met iedereen op pad met een open geest en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht. Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen. We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid. We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen. Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie. Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren. Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.

Meer info over onze engagementsverklaring en de grondstroom lees je op de website van Broeders van Liefde. 

Even terug in de geschiedenis

 

hoe het begon

1825

Op 17 maart start Petrus Jozef Triest, grondlegger van de congregatie Broeders van Liefde, een school voor 12 dove jongens in de Bijloke te Gent. Kleermaker en schoenmaker waren de opleidingen bij uitstek, want het waren ‘stille’ beroepen met bijgevolg minder communicatieproblemen.  

1829

Koning Willem I van de Nederlanden bezoekt de jonge voorziening en verleent het de titel van ‘Koninklijk Instituut’. Na de onafhankelijkheid van België bevestigt Koning Leopold I deze titel.

1862

De school moet de Bijlokecampus verlaten en verhuist naar de Appelstraat in de Rooigemwijk te Gent. Vader Gregorius geeft zijn naam aan het instituut, hoewel het broeder Aloysius was die met geleende en gebedelde gelden het instituut liet bouwen.

1937

Er wordt een nieuwe afdeling opgestart voor kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische handicap, in de beginperiode als extern en vanaf 1951 ook als intern.

1958

De school verhuist naar het gloednieuwe instituut in Gentbrugge. Tegelijk werd gestart met een nieuwe doelgroep kinderen en jongeren met spraak-, taal- en leermoeilijkheden. Deze afdeling was gegroeid uit het onderwijs aan doven en slechthorenden.  

1983

Vanuit de nood aan daginvulling voor afgestudeerde jongeren wordt een bescheiden volwassenenwerking opgestart in een rijhuis met atelier te Gentbrugge. Deze zal uitgroeien tot een volwaardige organisatie die op vandaag onze partner OC De Beweging is geworden.

1985

Vanaf nu is de doelgroep jongeren met gedrags- en emotionele problemen een feit. Een tiental jaar later zullen ook kinderen worden opgenomen.

1997

Uit de doelgroep kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen groeit een nieuwe, vierde doelgroep: kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen.

2009

Het orthoagogisch centrum De Beweging, dat volwassen personen met een (neuro-)motorische handicap ondersteunt, wordt officieel de vierde pijler naast het huidige MFC en de beide scholen op de campus te Gentbrugge.