Partners

Ouders en context

De eerste en meest elementaire partners in onze zorg zijn alle ouders en verwanten, want zij vertrouwen hun kind of jongere toe aan onze zorgen. Om aan hun verwachtingen te kunnen voldoen gaan wij met elkaar in gesprek. Enkel door naar elkaar te luisteren, wederzijdse verwachtingen uit te spreken, samen op te volgen hoe de ondersteuning loopt en wat de successen of hindernissen zijn, kan de uiterst gepersonaliseerde ondersteuning (zorg op maat) die we nastreven ook daadwerkelijk gebeuren.

Daarnaast is in het MFC ook een ouderraad actief waar ouders of andere betrokkenen en (vertegenwoordigers van) directie naar elkaar luisteren, vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen over diverse zaken. De wet bepaalt een aantal thema’s waarover cliënten en directie elkaar zeker moeten informeren zoals bvb. de opnameprocedure, resultaten van audits, wijzigingen in het Charter, …

Heb je interesse om lid te worden van de MFC-ouderraad of heb je suggesties rond een bepaald thema, neem dan contact op via mail of 09/210 00 00.

 

De scholen op onze campus, het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) en het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO), zijn uiteraard ook partners die een belangrijke rol spelen. De samenwerking garandeert een waardevolle wisselwerking tussen verschillende aspecten (opvoeding, onderwijs, vrije tijd) in het leven van opgroeiende kinderen en jongeren.

Meer info over de LAGERE SCHOOL.

Meer info over de SECUNDAIRE SCHOOL.

 

OC De Beweging is ontstaan in 1983 vanuit Sint-Gregorius vanuit een nood aan daginvulling voor afgestudeerde jongeren. Vandaag vertegenwoordigt OC De Beweging onze volwassenenwerking en biedt ondersteuning bij wonen, werken en vrije tijd. Door de jaren heen is een uitgesproken expertise uitgebouwd voor de begeleiding van volwassenen met een (neuro-)motorische beperking, een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een autismespectrumstoornis.

Meer info over OC DE BEWEGING.

Samenwerkingen

KWADRANT is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met kinderen of jongeren met een (vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis (GES). Kwadrant richt zich tot kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar.

Er wordt ondersteuning geboden in het gezin, waarbij het kind, de jongere, de ouders, broers en zussen en/of de ruimere omgeving (bv. school, grootouders, …) worden betrokken.

TANDERUIS

TANDERUIS VZW is gevestigd in Melle en biedt mobiele en ambulante begeleiding aan voor gezinnen met een persoon met autisme in de provincie Oost-Vlaanderen. Met splASSch organiseert Tanderuis samen met het MFC dagkampen voor jongeren van 12 tot 18 jaar met autisme en een normale intelligentie. Dit initiatief biedt aangepaste vrijetijdsbesteding aan de hand van ontspannende en educatieve activiteiten aan en ontlast de ouders en/of het netwerk even van hun bijzondere opvoedingstaak.

STEEVLIET VZW ligt naast het MFC en is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg en erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien. Steevliet organiseert hulpverlening voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 24 jaar en hun context die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Met Steevliet en VZW aPart hebben wij een gezamenlijk engagement in de begeleiding van jongvolwassenen in Kleine Wooneenheden (KWE) waar zij met vier jongeren samen-alleen wonen. Dit intersectoraal samenwerkingsverband waarborgt de diversiteit en draagkracht van dit project.

CRISISTEAM DE SCHELP

Het MFC Sint-Gregorius is één van de voorzieningen die samenwerkt met het CRISISTEAM DE SCHELP (CAW Oost-Vlaanderen) om directe opvang te bieden aan jongeren in crisis. Binnen de afdeling die werkt rond gedrags- en emotionele stoornissen kunnen kinderen (1 plaats) en jongeren (1 plaats) terecht voor een crisisopname. Zo kan er kortdurende opvang geboden worden voor een jongere in een crisissituatie die geen beroep kan doen op de gewone hulpverlening. Waar de begeleiders van ons centrum instaan voor de nodige zorg en opvang nemen andere hulpverleners de crisisbegeleiding op zich om de crisis zo vlug mogelijk te ontmijnen of vervolghulp in te schakelen.

De doelgroep zijn jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar. Een opname kan 1 tot 7 dagen duren en is slechts uitzonderlijk te verlengen tot max. 14 dagen.
Het aanbod vanuit onze voorziening geldt 365 dagen per jaar, 24 uur op 24.

Een opname binnen het crisisnetwerk gebeurt altijd via het Crisisteam De Schelp, Gent (mail).