Jongeren met een auditieve beperking

Binnen ons multifunctioneel centrum is er aanbod en expertise voor jongeren met een auditieve beperking. Meer specifiek begeleiden we jongeren met een gehoorstoornis van 10 tot en met 24 jaar, al dan niet met een bijkomende beperking.

Bij de ondersteuning die geboden wordt, ligt de klemtoon op een brede ontwikkeling. Hier is de naaste omgeving een belangrijke partner en ook de scholen op de campus, waar de meeste van deze jongeren school lopen. In de leefgroepswerking is er aandacht voor ontplooiing en groei naar zelfstandigheid. Sociale vaardigheden worden actief ondersteund; dove medewerkers fungeren hierbij als rolmodel en leren jongeren hoe ze een positieve identiteit kunnen ontwikkelen.

Bij deze specifieke doelgroep neemt communicatie een centrale plaats in. Er bestaat voor deze jongeren een breed spectrum aan talen (gesproken taal, Vlaamse gebarentaal, Nederlands met Gebaren, picto’s, …). De keuze en wisselwerking tussen deze diverse vormen wordt individueel bekeken. We streven ernaar zoveel mogelijk in te spelen op nieuwe tendensen binnen de Dovengemeenschap.

Binnen het aanbod therapie is vooral logopedie en audiologie belangrijk. De audiologe werkt samen met een neus-, keel- en oorarts binnen het centrum, met ziekenhuizen en met fittingcentra voor cochleaire implantaten om een goede opvolging te kunnen verzekeren. Er is een interne dienst voor herstelling en opvolging van hoortoestellen. Bij de audioloog kunnen jongeren samen met ouders gratis hulpmiddelen uittesten.  Ook kan je advies krijgen en hulpmiddelen aanvragen bij het VAPH met de hulp van een maatschappelijk assistent.

Jongeren wil ik kunnen aanspreken in hun eigen taal; zo voelen ze zich erkend en gewaardeerd.
Daarom volgde ik een opleiding Vlaamse Gebarentaal.

Julie, begeleidster.

Interesse? Vragen?

Contacteer Ann Poilvache of Sofie Courteyn

09 210 00 00

Ann Poilvache

mail

Sofie Courteyn

mail