Jongeren met een auditieve beperking

Binnen ons multifunctioneel centrum bieden we zorg op maat voor jongeren met een auditieve beperking en of zonder bijkomende ondersteuningsvragen. Meer specifiek begeleiden we dove en slechthorende jongeren van 12 tot en met 21 jaar.

We willen onze jongeren en hun context (familie, vrienden, derden) in hun kracht zetten. We streven er dan ook naar om de context zoveel mogelijk te betrekken. We gaan samen met hen en de jongere op zoek naar de meest gepaste ondersteuning op hun zorgvraag (binnen elk ontwikkelingsdomein).

Wanneer de begeleiding eindigt, zorgen we ervoor dat hun verdere traject helder en duidelijk is, zodat ze hun toekomst zelfzeker tegemoet kunnen gaan.

Bij deze specifieke doelgroep neemt communicatie een centrale plaats in. Er bestaat voor deze jongeren een breed spectrum aan talen (gesproken taal, Vlaamse gebarentaal, Nederlands met Gebaren, picto’s, …). De keuze en wisselwerking tussen deze diverse vormen wordt individueel bekeken. We streven ernaar zoveel mogelijk in te spelen op nieuwe tendensen binnen de Dovengemeenschap.

Binnen onze afdeling werken wij nauw samen met de audiologische dienst op de campus. De audiologe werkt samen met een externe neus-, keel- en oorarts, met ziekenhuizen en met fittingcentra voor cochleaire implantaten om een goede opvolging te kunnen verzekeren. Er is een interne dienst voor herstelling en opvolging van hoortoestellen. Bij de audiologe kunnen jongeren samen met ouders gratis hulpmiddelen uittesten. Ook kan je advies krijgen en hulpmiddelen aanvragen bij het VAPH met de hulp van een maatschappelijk assistent of orthopedagoge.

Jongeren wil ik kunnen aanspreken in hun eigen taal; zo voelen ze zich erkend en gewaardeerd.
Daarom volgde ik een opleiding Vlaamse Gebarentaal.

Julie, begeleidster.

Interesse? Vragen?

Contacteer Ann Poilvache of Sofie Courteyn

09 210 00 00

Ann Poilvache

mail

Sofie Courteyn

mail