Therapie

Het multifunctioneel centrum heeft veel specialisten in huis die werken met de cliënten in verblijf en dagopvang. We beschouwen het als een belangrijke troef: zo kunnen we heel flexibel werken en therapieën plannen tijdens of buiten de schooluren, in de klas, de leefgroep of in het therapielokaal. Ze gebeuren meestal individueel of in een kleine groep. De therapeuten van ons centrum staan heel dicht bij de cliënt; dat ze elkaar kennen geeft vertrouwen. De samenwerking met de school, de context en de leefgroep is essentieel. Omdat we ook samenwerken met experten van buiten het centrum kunnen we sterk aangepaste programma’s uitwerken, ook voor de meer complexe zorgvragen. Altijd gaan onderwijs, begeleiding en therapie hand in hand.

_DSC4429

Kinesitherapie

Met alle beschikbare middelen en methodes proberen kinesitherapeuten kinderen en jongeren te begeleiden in het ontwikkelen van de juiste bewegingspatronen in hun groei naar volwassenheid.Verder wordt advies gegeven over spalken, steunzolen, sta-apparaten, … in samenwerking met verschillende leveranciers. Er wordt ook ruimer gewerkt met focus op relaxatie en rust zoals kinderyoga waarbij we het zelfbeeld van het kind versterken en veerkracht opbouwen.

Meer specifiek zijn er in ons kineteam specialisten op het vlak van:

 • KOB (Kritische OntwikkelingsBegeleiding): deze theorie van prof. Hendrickx begeleidt het kind op zo’n manier dat de net haalbare of kritische opdrachten die aangeboden worden de ontwikkeling van het kind stimuleren. www.vkohendrickx.be.

 

 • Bobath-therapie: in deze therapie ligt de focus op het beïnvloeden van spanning, gewrichtsposities en bewegingspatronen. www.bobath.be.

 

 • Fasciatherapie: met specifieke, zachte bindweefseltechnieken wordt de jongere niet alleen op structureel niveau (spierspanningen, verkortingen, bewegingsbeperking) maar ook globaler (lichaamsbesef en -beeld, emoties, het zijn) behandeld. www.fascia.be.

 

 • Psychomotoriek: deze therapie legt de link tussen doen (motoriek) en denken (geest). Een goede ontwikkeling van de basismotoriek zoals stappen, lopen, springen als aanzet naar complexere bewegingen zoals fietsen, zwemmen, turnen, … en fijnmotorische vaardigheden zijn van belang. In deze discipline is er ook aandacht voor schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, …

Logopedie

Hier gaat het niet enkel om de techniek, maar ook over de beste manier om zichzelf uit de slag te trekken, zelfstandig te worden en te leren omgaan met de beperking.

 • Articulatietherapie, taal- en stemtherapie, communicatieve vaardigheden in verschillende sociale contexten
 • Leren gebruiken van communicatiemiddelen
 • Functionele computervaardigheden (Sprint), gebruik van tablet en apps
 • Hoortraining, assertiviteit en preventie, dovencultuur
 • Begeleiding bij schoolse vaardigheden: lezen en spelling
 • Screening en behandeling van slikstoornissen, eet- en drinkbegeleiding
 • Audiologie: gehooronderzoek, hoortoestelaanpassing en opvolging van jongeren met een cochleair implantaat

Naar de logopedie komen is eventjes op adem komen.

Lies

_DSC4442

Ergotherapie

Ergo

De ergotherapeuten richten zich op de persoon, zijn activiteiten en zijn omgeving. Ze gaan samen met de cliënt op zoek naar manieren om de autonomie te stimuleren en te ondersteunen. Dit kan door specifieke fysieke en mentale functies te trainen en door ondersteunende hulpmiddelen te leren hanteren.

De ergotherapeut werkt bijvoorbeeld aan:

 • functioneel motorische vaardigheden zoals aankleden, eten, hygiëne, koken, wassen
 • schriftelijke communicatie: schrijfmotoriek, typlessen, computervaardigheden
 • vrije tijd: fietsen, sport, gaming
 • mobiliteit: gebruik openbaar vervoer, kennis van het verkeer, rolstoeltraining
 • familiaire en relationele vaardigheden en thema’s zoals seksualiteit
 • schoolse en mentaal functionele vaardigheden: rekenen, tijdsoriëntatie, planning, werken met een rekenmachine, …
 • expertise in samenwerking met het VAPH
 • omgevingsaanpassingen en het hanteren van hulpmiddelen.

Psychotherapie

De focus bij psychotherapie is de sociaal-emotionele ontwikkeling en het psychisch welbevinden. In het MFC wordt hiervoor gewerkt binnen diverse kaders: contextuele en systeemtherapie, het psychodynamisch kader en cognitieve en gedragstherapie. Alle psychotherapeuten van het MFC hebben een specialisatie-opleiding gevolgd of zijn in opleiding. Er wordt aandacht gegeven aan permanente vorming.

De therapie vertrekt altijd van de beleving van het kind en kan verschillende doelstellingen hebben:

 • een veilige ruimte creëren waar het kind of de jongere op eigen tempo kan nadenken over zichzelf en de wereld rondom hem/haar
 • een vertrouwensrelatie mogelijk maken met een veilige, betrouwbare volwassene
 • herstelervaringen aanbieden
 • samen op zoek gaan naar verandering
 • zoeken naar verbinding met andere steunfiguren
psychotherapie (2)