Dagbesteding

Kinderen en jongeren die om één of andere reden niet meer in staat zijn om voltijds of deeltijds school te lopen kunnen aansluiten in de dagbesteding, die schoolvervangend is. Afhankelijk van de zorgvraag wordt deze aangeboden in de eigen leefgroep of in een specifieke aangepaste werking in nauwe samenwerking met de school. De dagbesteding heeft in de eerste plaats tot doel om rust te brengen en vervolgens terug aansluiting te vinden in de school. Een andere optie is te ondersteunen in de zoektocht naar een alternatief aanbod.

De manier van begeleiden is heel uiteenlopend: het kan gaan om het inbouwen van een fysiek rustmoment, het individueel ondersteunen bij opdrachten vanuit de klas, verhogen van de emotionele draagkracht, uitbreiden van vaardigheden.

Het is het zaadje van de plant dat de uitstraling geeft aan de buitenkant …

Emiel