Cliënten in financiële nood

Niet alle gezinnen hebben voldoende financiële draagkracht om hun kinderen de nodige zorg te bieden. Deze kinderen en jongeren dreigen cruciale ontwikkelingskansen te mislopen en vinden niet altijd de opportuniteiten om hun talenten te ontwikkelen. Ook materiële noden kunnen niet altijd worden ingevuld.

We vinden het onze taak en verantwoordelijkheid om deze cliënten, die door hun beperking sowieso al in een moeilijker traject zitten, extra te ondersteunen. Dat doen we met een soepele betalingsregeling, een aantal kostenvrijstellingen en bijkomende steun via een zelf aangelegde spaarkas, die we de sociale kas noemen.

De maatschappelijke assistenten in onze organisatie zorgen er samen met de pedagogisch directeur voor dat dit budget gepast en adequaat wordt ingezet voor de cliënten die hier de grootste noden hebben.

kites

Je kan de kansarmen in het MFC steunen door een bijdrage te storten op rekening van VZW Projecten BE30 4400 3400 2111 met vermelding van het projectnummer 19.09 – Sint-Gregorius cliënten in financiële nood.

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Wij zoeken eveneens samenwerkingen met bedrijven in de sector van kledij, schoenen of artikelen voor persoonlijke hygiëne.

Vragen?

Je kan met al jouw vragen terecht bij het directiesecretariaat

Mail