Begeleiding

Voor elk kind en jongere met een beperking en zijn ruimere context is het erg belangrijk dat er in elk ondersteuningstraject begeleiding mogelijk is. Begeleiding is een bijkomende ondersteuning voor cliënten die al in een leefgroep verblijven. Ook kinderen en jongeren en hun context die geen nood hebben aan dagopvang of verblijf kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van begeleiding.

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van het kind of de jongere zelf en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van de cliënt en de context. De begeleiding kan de vorm aannemen van een individueel gesprek, een plaatsbezoek, een adviesmoment, een overleg, de begeleiding bij een opname, … en kan zowel aan huis, op locatie of in de voorziening doorgaan (mobiel versus ambulant).

De bedoeling is steeds om te ondersteunen en te versterken.

_DSC3524