Zuurstof voor de leefklas

De leefklas is een samenwerkingsproject tussen het MFC en de school dat inzet op jongeren met een gedrags- en of emotionele stoornis die op een bepaald moment zodanig geblokkeerd raken dat ze niet meer in staat zijn om de lessen te volgen. Op dat ogenblik is voltijds of zelfs deeltijds schoollopen tijdelijk onmogelijk en individuele trajectbegeleiding in een veilige omgeving dringt zich op.

De blokhut is ontstaan uit de nood aan een nieuw lokaal op een unieke locatie, waar een sfeer heerst die de jongeren kan stimuleren opnieuw door te stromen richting (voltijds) onderwijs. Het volledige project is een samenwerking tussen verschillende groepen van jongeren, die elk met hun kennis en kunnen, een deel van de realisatie op zich nemen. Door samen te bouwen aan hun blokhut leren ze dat bepaalde vaardigheden en leerprocessen een meerwaarde kunnen betekenen in het realiseren van eigen dromen. Bovendien leren ze samenwerken, een planning maken en opvolgen en bouwen ze letterlijk aan het herstel van hun zelfvertrouwen.

Het volledige project is tot stand gekomen dank zij de bijdrage van sympathisanten en serviceclubs; de eindafwerking komt in zicht!

Vragen?

Je kan met al jouw vragen terecht bij het directiesecretariaat

Mail