Medische dienst

Alle kinderen en jongeren kunnen op de campus zelf terecht voor medische zorgen. Onze centrale medische dienst telt twee verpleegkundigen die nauw samenwerken met de verpleegkundigen van OC De Beweging, die onze partner is voor de volwassenenzorg.

De deur van de medische dienst staat open voor:

  • alle vragen over de algemene gezondheid
  • opvang en verzorging bij ziekte of kleine verwondingen
  • verzorgen van medische behandelingen
  • planning van interne consultaties bij de artsen
  • voorzien van noodzakelijke medicatie.

Aan de medische dienst is een kinder- en jeugdpsychiater en een huisarts verbonden. Kinderen en jongeren in de functie verblijf kunnen al dan niet door deze artsen worden opgevolgd. Ook kan de verpleegkundige indien nodig de kinderen en jongeren verder doorsturen naar andere artsen.

De medicatie voor kinderen en jongeren wordt met zorg klaargezet door de verpleegkundigen. Zowel begeleiders van de leefgroepen als de verantwoordelijken in de scholen zorgen ervoor dat de medicatie op de juiste tijdstippen wordt ingenomen.

Omdat sommige kinderen en jongeren gepaste dieetvoeding nodig hebben, werkt de medische dienst samen met een vaste diëtiste die deel uitmaakt van het cateringteam. Zij vormt een belangrijke tussenpersoon en verzorgt alle communicatie naar de medewerkers in de centrale keuken die instaan voor aangepaste maaltijden.