Waarom Sint-Gregorius?

Multifunctioneel zijn betekent vooral dat je niet in hokjes denkt.

Mattias, begeleider

In ons multifunctioneel centrum willen we op de meest creatieve manier inzetten op alle soorten ondersteuning; enkel zo kunnen wij een gepast antwoord bieden op de steeds complexer wordende zorgvragen. Dit doen we door onze werking steeds meer te differentiëren: we denken niet in hokjes maar brengen doelgroepspecifieke kennis samen rond de cliënt. Onze werking omvat dan ook gemengde zorggroepen.

De specifieke en doorgedreven expertise die we in huis hebben, zetten we op maat van de cliënt in. Sommige zorgvragen zijn zo complex dat de zoektocht naar de ideale hulpverlening tijd vraagt. Door flexibel om te gaan met de expertise die we in huis hebben willen we in de eerste plaats vermijden dat de hulpverlening bij complexe vragen vastloopt. Net zoals we bij medewerkers uitgaan van hun talenten, vertrekken we ook hier vanuit de eigen sterktes van het kind. De specifieke vraag is belangrijk en niet enkel de diagnose. Of zoals onze pedagogische visie het eenvoudig formuleert: wat kan je zelf, wie uit je omgeving kan je helpen, en wat kunnen wij doen?

C-sec

Altijd opnieuw de puzzel leggen, dat is onze sterkte.

Lien, orthopedagoge

In de toekomst kijken betekent ook dat je vandaag in vraag durft stellen.

Tom, beleidsmedewerker

Om ook in de toekomst pasklare antwoorden te kunnen bieden, moet onze organisatie future-proof zijn. Dit betekent dat we bestaande structuren kritisch durven bekijken. Omdat mensen en zorgvragen continu in beweging zijn werken we aan een strategisch plan voor de toekomst dat verdere flexibilisering mogelijk maakt.

Die eeuwenoude bomen zijn speciaal: ze waken een beetje over ons en stralen rust uit.

Tine, ergotherapeute

Door de grootte van de campus en de groene omgeving waarin die ligt, zijn er heel veel mogelijkheden. We streven naar een autoluwe campus zodat kinderen en jongeren veilig naar buiten kunnen. In deze groene omgeving kunnen kinderen op ontdekking gaan, een rustplekje zoeken, buiten sporten of ravotten in het bos. Samen met de scholen leren we kinderen en jongeren wat een duurzame en gezonde levenshouding is.

De uitbouw van G-sportmogelijkheden op de campus is volop in ontwikkeling en krijgt een prominente plaats in de heraanleg van het buitengebied. In de sporthal komen sporten als netbal, rolstoelbasket, rolstoelhockey al aan bod; door de naschoolse openstelling aan externe clubs in samenwerking met de stad Gent ontstaat een boeiende wisselwerking tussen sporters. Zien sporten doet sporten en dat willen wij mogelijk maken met nog meer sportaccommodatie buiten. Het project Gregorius on the Move is volledig binnen dit denken uitgetekend. Vanuit de kine geven wij ook advies rond G-sport en helpen wij zoeken naar aangepaste sportclubs in de thuisomgeving.

Sjotten met begeleiders is fun! Een beetje competitie mag.

Robbe, 8 jaar

Tot voor ik hier binnenreed had ik geen idee van het mooie werk dat hier gebeurt.

Joachim, externe sporter

Waar de begeleiding van kinderen en jongeren vroeger met de nodige discretie gebeurde kiezen wij ervoor om ons zoveel mogelijk te tonen. Daarom is iedereen welkom op het domein: buren, gezinnen, verenigingen uit de buurt en iedereen die ons wil leren kennen. Wandelaars, sporters, creatievelingen. Wij leren jou graag kennen! Elke opportuniteit die zich aandient grijpen we met beide handen, want we willen de leefwereld van kinderen en jongeren zo ruim mogelijk te maken.