Hoe kan ik in het MFC terecht?

NRTH

Algemeen kan de dienstverlening van ons centrum niet van vandaag op morgen starten, met andere woorden de hulp is niet onmiddellijk toegankelijk. We spreken dan ook van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH). Alle hulpvragen worden geregistreerd bij het centraal aanmeldpunt (de Intersectorale Toegangspoort) met een specifiek verslag. Voor de aanvraag van deze registratie kan je contact opnemen met een hulpverlenende organisatie zoals een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de mutualiteit, kinder- of jeugdpsychiatrie, consulenten van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), … Bij een positief antwoord ontvangt het MFC de aanmelding. Zodra er een vrije plaats is, nemen wij contact op.

VAN MINDERJARIGEN NAAR MEERDERJARIGEN

Iedereen met een erkende handicap die als minderjarige is gestart /ondersteuning krijgt kan tot en met 24 jaar begeleid worden binnen de minderjarigenwerking. De ondersteuning in verblijf en dagopvang kan verlengd worden onder bepaalde voorwaarden:

  • de jongere gaat nog naar school
  • de jongere gaat niet meer naar school en komt in aanmerking voor meerderjarigenzorg maar wacht op een plaats (min. budgetcat. 5)

In alle andere gevallen kan enkel nog mobiele begeleiding geboden worden.

RTH

In bepaalde gevallen is tijdelijk beperkte ondersteuning mogelijk en volstaat een vermoeden van handicap. Hier is de aanvraagprocedure via de Intersectorale Toegangspoort niet nodig en spreken we van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Deze hulp (verblijf, dagopvang en begeleiding) is beperkt in tijd, frequentie en intensiteit. Indien nodig kan overgegaan worden naar meer intensieve niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

Voor dringende situaties kan je via een aparte procedure beroep doen op een aantal tijdelijke maatregelen. Eén hiervan is opname via Crisisnetwerk De Schelp, een andere is een tijdelijke of crisisopname via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Vragen? Info?

Mail of 09 210 00 00

Een folder met meer info omtrent mogelijkheden van RTH kan je hier downloaden.