Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

Het multifunctioneel centrum heeft een aanbod voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. De meeste kleuters, kinderen en jongeren (van 2,5 tot en met 21 jaar) lopen school op de campus in het buitengewoon onderwijs (lager en secundair). Anderzijds is er ook een aanbod voor jongeren (van 12 tot en met 21 jaar) die school lopen in het gewoon onderwijs. Deze laatste groep krijgt specifiek ondersteuning op studiehouding en -methodiek.

Cliënten in verblijf of dagopvang krijgen een vaste stek in een leefgroep. Ze kunnen er terecht voor, na en – indien nodig – tijdens de schoolmomenten. Meestal telt een leefgroep een 12-tal kinderen of jongeren, tenzij er een intensere individuele begeleiding nodig is. Deze gebeurt dan in een kleinere groep.

Tijdens de schooluren wordt een schoolvervangende werking (dagbesteding) voorzien voor cliënten die om één of andere reden niet in staat zijn om hun schools programma te volgen. Dit kan voor een korte tijdspanne zijn waarbij het de bedoeling is tot rust te komen of voor een langere periode; dan gaan we op zoek om de tijd actief in te vullen en te werken aan een eventuele terugkeer naar school.

Voor onze +16-jarigen organiseren we studiotraining op onze campus. Toekomstgericht werken betekent immers dat thema’s als wonen, werken en vrije tijd ook aan bod moeten komen. We streven naar een zo hoog mogelijke zelfstandigheid en proberen continuïteit te verzekeren bij de overgang van minderjarigenzorg naar meerderjarigenzorg.

Interesse? Vragen?

Contacteer Iris De Maertelaere of Margot Deguffroy voor kinderen en jongeren die school lopen in het buitengewoon onderwijs OV1 OV2 OV3

09 210 00 00

Iris De Maertelaere (-12)

mail

Margot Deguffroy (+12)

mail

Contacteer Pauline Aelterman of Sarie Desmedt voor jongeren die school lopen in het gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs OV4

09 210 00 00

Pauline Aelterman

Pauline Aelterman

mail

Sarie Desmedt

mail

In de leefgroep voel ik mij rustig door de structuur en de regelmaat die er is.
De huiselijke sfeer maakt dat ik mij hier goed voel. Er is ook voldoende ruimte om te kunnen doen wat ik graag doe.

Jakob