Persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) wil men meer vraaggestuurd werken. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. Daarom worden de budgetten nu aan de persoon toegekend en niet langer aan de voorziening die ondersteuning biedt.

Momenteel is de start van de persoonsvolgende financiering bij minderjarigen voorzien op 1 mei 2021.

Naarmate wij verdere info ontvangen over de uitrol en concrete toepassing van PVF wordt deze pagina aangepast. Ook op de website van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) kan je meer lezen.

Vragen? Info?

Voor meer info rond PVF kan je contact met ons opnemen.