Persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) wil men meer vraaggestuurd werken. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. Daarom worden de budgetten nu aan de persoon toegekend en niet langer aan de voorziening die ondersteuning biedt.

Een precieze startdatum voor het systeem van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen is er nog niet. Wel is al duidelijk dat het zal gaan om een stapsgewijze invoering. Dat is dus anders dan bij het systeem van de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen, waar alle betrokkenen op één moment overstapten (1 januari 2017).

Naarmate wij verdere info ontvangen over de uitrol en concrete toepassing van PVF wordt deze pagina aangepast. Ook op de website van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) kan je meer lezen.

Vragen? Info?

Voor meer info rond PVF kan je contact met ons opnemen.