Persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) wil men meer vraaggestuurd werken. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. Daarom worden de budgetten nu aan de persoon toegekend en niet langer aan de voorziening die ondersteuning biedt.

De invoering van persoonsvolgende financiering binnen de minderjarigenwerking start vanaf  1 juni 2020. Vanaf dan gebeuren omschakelingen van bestaande budgetten en wordt elke nieuwe vraag of vraag tot herziening een vraag binnen PVF. Hiervoor moet een ondersteuningsplan worden opgemaakt. De overgangsperiode loopt tot 1 juni 2024. Hoe de fasering er verder zal uitzien zal in de loop van 2020 duidelijk worden.

Naarmate wij verdere info ontvangen over de uitrol en concrete toepassing van PVF wordt deze pagina aangepast. Ook op de website van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) kan je meer lezen.

Vragen? Info?

Voor meer info rond PVF kan je contact met ons opnemen.