OV1 Type 3

OV1 Type 7

OV1 Type 7 (AUD) richt zich op dove of slechthorende jongeren met bijkomende stoornissen. De leerlingen kunnen er terecht tot de leeftijd van 21 jaar. De jongeren worden voorbereid op begeleid werken en/of opvang in een dagcentrum of een tehuis voor niet-werkenden.

 

We leggen de nadruk op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid. Een overzicht van ons aanbod:

Relationele en sociale vaardigheden

 • sociaal aanvaardbaar gedrag, thuis, op en buiten school
 • relationele vorming
 • samen eten
 • omgaan met eigen beperking
 • omgaan met anderen, talenten,…
 • positief zelfbeeld stimuleren

Huishoudelijke activiteiten

 • tafel dekken, afruimen, afwassen
 • eenvoudige gerechten, koken en bakken
 • onderhoudswerkjes in huis en tuin
 • was en strijk
 • gebruik keukentoestellen
 • milieuvriendelijk sorteren
 • winkelen

Atelierwerking

 • kennismaken met verschillende werkvormen
 • werkdoos
 • toekomstgericht werken
 • atelier crea,tuin,…

Doof specifiek

 • lessen over dovencultuur
 • dove rolmodellen
 • aandacht voor het visuele
 • leren communiceren met horende personen
 • communiceren in gebarentaal

Functionele taal

 • woordenschatuitbreiding
 • visuele ondersteuning (voorwerpen, foto’s, tekeningen, pictogrammen, woordbeelden)
 • signaalwoorden en pictogrammen
 • technisch, begrijpend en maatschappelijk lezen
 • trein-, tram- en busregeling leren lezen en gebruiken

Functioneel rekenen

 • getalbegrip
 • werken met geld
 • inhoudsmaten, gewicht
 • vraagstukken
 • tijd

Computergebruik

 • basiskennis
 • muziek/filmpjes
 • communicatie
 • informatie
 • veilig gebruik

Sociaal maatschappelijk training

ter voorbereiding op een toekomstige dagbesteding

 • atelierwerk onder begeleiding in een dagcentrum
 • kennismaken met verschillende werkvormen en dagbestedingsmogelijkheden
 • meehelpen in een winkel, een vogelcentrum, een zorgboerderij, een woon-zorgcentrum, een archief, een technische dienst, een dierenasiel,…

Vrije tijd

 • kennismaken met vrijetijdsvaardigheden binnen: tekenen, strips lezen, gezelschapsspelletjes
 • kennismaken met vrijetijdsmogelijkheden buitenshuis: bibliotheek, jeugdcentra, musea,…
 • leren kiezen
 • leren kennen van verschillende organisaties met een aanbod voor mensen met een  beperking.
 • stimuleren deelname vrijetijdsactiviteiten op maat buiten de school
 • bewegingsopvoeding: sport-spel-dans, zwemmen, vrijetijdssporten, fitness
 • pauzemomenten zelfstandig invullen
 • gebruik maken van het openbaar vervoer

Finaliteit

Finaliteit is een lesaanbod voor onze oudere leerlingen.

 • gezinsadministratie (mutualiteit, bank, gemeentehuis, …)
 • bankieren + geld beheren
 • verkiezingen
 • allerlei officiële documenten + rechten en plichten (verzekeringen, ziekenfonds, belastingen…)
 • bestaande hulporganisaties (OCMW, JAC, …)
 • gebruik openbaar vervoer
 • EHBO
 • administratieve taken (overschrijvingen,…)
 • bestaande woonvormen
 • budgetbeheer

OV1 type 9

OV1 Type 9 (ASS) richt zich op jongeren met autismespectrumstoornissen tussen 13 en 21 jaar. Steeds meer leerlingen hebben het moeilijk met een groepsaanbod, de hoge verwachtingen en druk.

Opleidingsvorm 1 kiest voor een programma op maat. Via functioneel en ervaringsgericht onderwijs mikken we op de talentontwikkeling van onze jongeren. We bieden een werking aan die vertrekt vanuit een positieve houding. Motivatie, activatie en welzijn van de leerling staat bij ons voorop.

We werken met een drukverlagende en preventieve individuele aanpak dmv:

 • structuur en voorspelbaarheid
 • consequente aanpak
 • aanbieden van rustmomenten
 • positieve bekrachtiging

De Oase

Een ruimte waar de leerling tot rust kan komen door zich even af te zonderen.

De Living

Een ruimte waar de leerling mag ‘zijn’. Onder begeleiding van een leerkracht wordt de prestatiedruk even weggenomen.
Door middel van keuzemogelijkheden kunnen positieve ervaringen worden opgedaan.

Taakleerkracht

Deze leerkracht neemt de taak op zich om de noden van een leerling in kaart te brengen en hieraan te werken.

Wekelijkse zorg time-outs

Op de wekelijkse klassenraad wordt bekeken welke leerlingen baat hebben bij een korte time-out. Samen met hun leerkracht bezoeken deze leerlingen een time-out project.

Speeltijd

De leerlingen hebben de keuze om deel te nemen aan de reguliere speeltijden.
De verschillende pauzemomenten worden in samenspraak met de leerlingen ingepland per lesblok.

We bieden een groepsaanbod aan. We verwachten dat de leerlingen in groep kunnen functioneren. We bieden geen 1-op-1 begeleiding aan. Leerlingen worden niet in klasgroepen ingedeeld. De leerling krijgt per periode de keuze om aan de hand van een keuzefiche zijn eigen programma vorm te geven. Deze periodes zijn steeds rond een bepaald thema gebouwd. Na elke vakantie start een nieuwe periode.

Lesaanbod

 

Het uurrooster kan samengesteld worden met onderstaande vakken.

Forum
Een rustig praatmoment bij de opstart en het afsluiten van de week.

Workshop (WS)
Een mix van muzische, creatieve en handvaardigheden.

Huishoudelijke activiteiten (HHA)
Het aanleren van huishoudelijke taken, koken en zelfredzaamheid.

Godsdienst
Lesmoment waarbij godsdienst maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staan.

Cognitief aanbod (CA)
Afwisselend klassikale en individuele lessen rond taal, rekenen, ICT,…

Werkactiviteit (WA)
Het verkennen van verschillende werkplekken.

Vrijetijdsvaardigheden (VV)
Het leren invullen van de eigen vrije tijd.

Atelier (AT)
Een mix van crea-opdrachten, houtbewerking en klussen.

Finaliteitswerking (FINA)
Lessen die voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven, met als thema’s wonen, werken, vrije tijd,…

Alternatief lesaanbod (AL)
Een lesaanbod buiten de schoolbanken voor leerlingen bij wie een voltijds programma niet haalbaar is.

Sociaal maatschappelijke training (SMT)
Een stage voor de leerlingen die de nodige vaardigheden bereikt hebben.

 

Onze werking biedt iedere leerling een opleiding aan op basis van individuele doelstellingen en dit met het oog op een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Vragen?

 

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de schoolorthopedagoog via mail
of op het algemeen telefoonnummer 09 210 01 50.

Marie Dedeurwaerder
Orthopedagoog OV1 Type 7, Type 9
Mail