Jobs

Via onderstaande links kan je de openstaande vacatures bij ons opvragen

(VDAB-trefwoord: BuSO Sint-Gregorius)

Je kan ook altijd spontaan solliciteren via mail.

Jobsite BvL
VDAB

WERKEN ALS VRIJWILLIGER

Wil je samen met ons school maken? Heb je zin om onze leerlingen mee te begeleiden tijdens een activiteit?
Stuur dan een mailtje naar David Dewaele. Geef mee waar jouw interesse naar uit gaat. We sturen zeker een antwoordje terug.

Inspraak

School maak je samen. Je hebt het gebouw, maar je hebt vooral de mensen: leerlingen, leerkrachten, therapeuten, opvoeders, orthopedagogen,…. Zoveel mensen werken samen om onze jongeren in een degelijke opleiding te voorzien.

Inspraak is belangrijk. Zeker op onze school, waar jongeren met een handicap les volgen. Hun stem moet gehoord worden. Dit gebeurt bij ons door middel van volgende adviesraden:

 

LEERLINGENRAAD

Wens je als leerling advies te geven aan de school, dan kan je hier terecht. Heb je ideeën hoe je de schoolwerking kan verbeteren? Een idee voor een leuke activiteit?
Sluit je aan bij de leerlingenraad. Jouw klastitularis vertelt hoe je dit kan doen.

OUDERRAAD

Wens je als ouder actief betrokken te worden op de werking van de school van zoon of dochter? In de ouderraad kunnen ouders elkaar ontmoeten en samenwerken aan de realisatie van ons onderwijs- en opvoedingsproject. De ouderraad komt driemaal per schooljaar samen. Interesse om deel te nemen? Stuur dan een mailtje naar Geert Van De Vijver, algemeen directeur BuSO.

 

SCHOOLRAAD
Deze raad is samengesteld met leden van de ouderraad, leerlingenraad, leerkrachten en directie. Hier komen thema’s aan bod als het schoolreglement, organisatie en werking van de school, infrastructuurwerken,…

OUD-LEERLINGEN
We zijn altijd benieuwd hoe het met onze oud-leerlingen gaat. Ben je oud-leerling en wens je contact te houden? Stuur dan een mailtje met de melding ‘ik wil opgenomen worden in het oudleerlingenbestand’ met jouw naam, voornaam, straat + nr, postnummer, gemeente en e-mailadres.

We houden je dan per e-mail op de hoogte van activiteiten die je zeker zullen interesseren.