Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Als een leerling langdurig afwezig is ten gevolge van gezondheidsproblemen heeft hij onder bepaalde voorwaarden recht op een aantal uren per week onderwijs aan huis. Ook een leerling die langdurig afwezig is wegens moederschapsverlof komt in aanmerking.

Onze school kan TOAH aanbieden, steeds in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.

Permanent onderwijs aan huis (POAH)

Jongeren die omwille van de ernst van hun beperking geen onderwijs kunnen volgen op school, kunnen in aanmerking komen voor permanent onderwijs aan huis. POAH vraag je aan bij het Zorgpunt Onderwijsinspectie. BuSO Sint-Gregorius kan POAH aanbieden. Met de ouders wordt overlegd over het aanbod, het tijdstip en de duur van de lessen, rekening houdend met het advies van de arts.

Synchroon internet onderwijs (SIO) - Bednet

Door middel van Synchroon Internet Onderwijs (SIO) kan een leerling via de computer thuis de lessen op school ‘live’ meevolgen. SIO is er voor leerlingen die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval.

BuSO Sint-Gregorius biedt SIO aan in samenwerking met Bednet vzw. SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt de leerling voor op zijn terugkeer naar school. SIO zorgt ervoor dat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden blijft.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail