OV3

Deze opleidingsvorm staat open voor jongeren met

 • gedrags- en emotionele stoornissen (Type 3 GES)
 • (neuro-)motorische handicap (Type 4 MOT)
 • auditieve handicap (Type 7 AUD)
 • spraak- en taalontwikkelingsstoornis (Type 7 STOS)
 • autismespectrumstoornissen (Type 9 ASS)
20231124 Modernisering OV3

In 5 leerjaren aangepast beroepsonderwijs worden onze leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt. Op het einde van hun opleiding ontvangen de leerlingen het Getuigschrift Beroepsonderwijs.

Daarna hebben de leerlingen ook nog de kans om een jaar Alternerende Beroepsopleiding (ABO) te volgen.

Observatiejaar

In het Observatiejaar kan je ervaren welke richting voor jou het best geschikt zou zijn. Dit is een instapjaar als je vanuit de lagere school op onze school komt. Naast Algemene en Sociale Vorming (ASV) krijg je ook Beroepsgerichte Vorming (BGV). Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases.  

Na het Observatiejaar kan je kiezen uit volgende opleidingen:

 1. Basis bakkerij
 2. Basis horeca
 3. Basis organisatie en logistiek
 4. Basis groenvoorziening en -decoratie
 5. Basis hout

Klik op de groene balken hieronder voor meer info over elke opleiding.

Als bakkersgast kan je later terecht in bakkerijen maar ook in supermarkten en horecabedrijven.

Tijdens de opleiding maak je kennis met bijvoorbeeld voorschriften omtrent hygiëne in de bakkerij, productkwaliteit, houdbaarheidsdata, veiligheid en milieu,…

Je leert verschillende basistechnieken aan: werken met uitroltafel, abricoteren, maskeren, koken van gele room,… verschillende soorten deeg en hun toepassingen: brooddeeg, bladerdeeg, gistdeeg, soezenbeslag,… En als toetje bekwaam je je ook in het maken van taarten en creaties met marsepein, chocolade,… Jouw broodje is gebakken!

De aangeleerde vaardigheden worden tijdens stages getoetst aan de werkelijkheid. In de kwalificatiefase ga je tijdens het 4de jaar 3 weken op stage, in het 5de jaar ga je gedurende 2 periodes van 3 weken op stage. Stages worden grondig voorbereid, begeleid en geëvalueerd.

Hier word je keukenhulp en kan je aan de slag in de grootkeukens van bedrijven, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, snackbars, cateringsbedrijven,…

Je leert werken in teamverband. Je bereidt maaltijden voor groepen. Je doet aan voorraadbeheer en je zorgt dat de keuken en het materiaal er steeds pico bello uitzien. Je verwerft kennis van voorschriften rond hygiëne, voedselkwaliteit, houdbaarheid van voedingsmiddelen, veiligheid en milieu. Dé opleiding voor keukenprinsen en -prinsessen!

De aangeleerde vaardigheden worden tijdens stages getoetst aan de werkelijkheid. In de kwalificatiefase ga je tijdens het 4de jaar 3 weken op stage, in het 5de jaar ga je gedurende 2 periodes van 3 weken op stage. Stages worden grondig voorbereid, begeleid en geëvalueerd.

Een goed onthaal is voor het imago van bedrijven en organisaties heel belangrijk. Wij leiden jou op tot hét aanspreekpunt voor diensten en organisaties.

Je krijgt een basis van informatica in functie van kantoorwerk. Je verwerft sociale en commerciële vaardigheden. Je verleent ondersteunend secretariaatswerk. Je werkt tijdens jouw opleiding aan jouw receptionele vaardigheden.

Zonder een goed beheer van de voorraden, kan een bedrijf niet functioneren. Bedrijven en warenhuizen hebben dus altijd nood aan bekwame hulpmagazijniers en polyvalente medewerkers.

Tijdens deze opleiding verwerf je een goede basis informatica. Je verwerft een ruime kennis van voorschriften op het gebied van kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu. Je leert in te staan voor de ontvangst van goederen, de opslag, de orderproductie en het verzenden van goederen. Bovendien kan je de theorie toetsen aan de praktijk. Je doet ervaring op in bedrijven of winkels tijdens de Extramurale Beroepsgerichte Vorming of stage.

De aangeleerde vaardigheden worden tijdens stages getoetst aan de werkelijkheid. In de kwalificatiefase ga je tijdens het 4de jaar 3 weken op stage, in het 5de jaar ga je gedurende 2 periodes van 3 weken op stage. Stages worden grondig voorbereid, begeleid en geëvalueerd.

Heb je groene vingers? Dan is dit dé richting voor jou. Een boeiende opleiding waarna je aan de slag kan als medewerker in groendiensten, tuinaanleg en tuinonderhoud,…

Je leert verschillende basistechnieken aan: teelttechnieken, groententeelt, grondbewerkingen, snoeitechnieken, tuinaanleg, tuinonderhoud,… Je maakt kennis met voorschriften rond kwaliteit, veiligheid en milieu.

De aangeleerde vaardigheden worden tijdens stages getoetst aan de werkelijkheid. In de kwalificatiefase ga je tijdens het 4de jaar 3 weken op stage, in het 5de jaar ga je gedurende 2 periodes van 3 weken op stage. Stages worden grondig voorbereid, begeleid en geëvalueerd.

Hier timmer jij aan de weg! Als je afstudeert, kan je aan de slag in een schrijnwerkerij of een andere werkgever in de houtsector.

Je maakt kennis met zowel binnen- als buitenschrijnwerk. Je leert gebruik maken van handgereedschap. Je leert basisverbindingen aan en maakt eenvoudige toepassingen. Je leert op een veilige manier om te gaan met diverse houtbewerkingsmachines. Je staat mee in voor het maken van ramen, deuren, poorten, tuinmeubelen, tuinhuizen,…

De aangeleerde vaardigheden worden tijdens stages getoetst aan de werkelijkheid. In de kwalificatiefase ga je tijdens het 4de jaar 3 weken op stage, in het 5de jaar ga je gedurende 2 periodes van 3 weken op stage. Stages worden grondig voorbereid, begeleid en geëvalueerd.

Tijdens de kwalificatiefase kan de leerling zich bekwamen in:

 • keukenmedewerker
 • magazijnmedewerker
 • medewerker (banket)bakkerij
 • medewerker groen- en tuinbeheer
 • medewerker hout
 • polyvalent administratief ondersteuner

Alternerende beroepsopleiding (ABO)

De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de integratiefase, na hun initiële opleiding, een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken. De opleiding wordt door de school georganiseerd in samenwerking met VDAB en ESF.

De alternerende beroepsopleiding reikt deze jongeren een brug tussen school en werk.
In een kwaliteitsvolle en krachtige leeromgeving, de school en de werkplek, verwerft de jongere de vereiste competenties en attitudes voor zijn toekomstige job. Naast de vorming tot een geschikte werknemer willen wij onze jongeren de kans geven zich te ontplooien tot zelfredzame en actieve burgers.

 

Doelstellingen:

De alternerende beroepsopleiding (ABO) heeft als doelstelling de kansen op reguliere tewerkstelling te verhogen door een kwalitatieve duurzame tewerkstelling uit te bouwen in reguliere bedrijven . Als school  proberen wij steeds dé match te vinden tussen het bedrijf en de jongere zodanig dat de jongere maximale kansen tot ontplooiing krijgt.

Binnen ons zoeken naar duurzame tewerkstelling werken wij waar nodig samen. met VDAB en GTB.

Bij het succesvol beëindigen van het ABO-jaar (= 316 dagdelen, waarvan minimaal 114 dagdelen aanwezigheid in de school en minimaal 175 dagdelen aanwezigheid op de werkvloer), ontvangt de jongere een motivatiepremie van 500 euro, toegekend door het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Vragen?

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de schoolorthopedagoog via mail of op het
algemeen telefoonnummer 09 210 01 50.

Charlotte Devliegere
Orthopedagoog OV3 Type 3
OV3 Type 7
Mail

Leslie van Hoorebeke
Coördinator OV3 Type 4
OV3 Type 7 STOS
Mail

Annelore Rottiers
Orthopedagoog OV3 Type 9
Mail