OV4 Type 9/Type 7 STOS

OV4 staat voor opleidingsvorm 4. Dit betekent dat je afstudeert met hetzelfde diploma als in het regulier secundair onderwijs. Je kan er ook voor kiezen om tijdens je secundaire schoolloopbaan de stap te zetten naar het regulier onderwijs. Na het secundair onderwijs kan je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu. We zijn een school voor normaalbegaafde leerlingen binnen het autismespectrum. Daarnaast beschikken we ook over de nodige expertise en ervaring wat onderwijs aan leerlingen met een diagnose Type 7 stos betreft.

Meer info

OV4 Type 3/Type 9 in onze andere vestigingsplaatsen

OV4 Type 9 wordt ook in een inclusief traject binnen het Gewoon Onderwijs georganiseerd. Hiervoor kan je terecht in onze vestigingsplaats in Emmaüs Aalter.

Meer info

Je kan ook kiezen voor een opleiding in de 3de graad BSO (Beroepssecundair Onderwijs) Tuinbouw en Groenvoorziening of Tuinaanleg en -onderhoud OV4 type 3 of type 9 in onze vestigingsplaats Styrka.

Opgelet:
Dit is in afbouw. In het schooljaar 2023-2024 is het enkel mogelijk om in te schrijven in het 7 de jaar met het oog op het behalen van een diploma.

Meer info

Vragen?

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de schoolorthopedagoog via mail
of op het algemeen telefoonnummer 09 210 01 50.

Tine Verstraete
Orthopedagoog
OV4 Type 9 derde graad
Mail

Nikita Van Landeghem
Orthopedagoog OV4 Type 9 &
Type 7 STOS eerste en tweede graad
Mail