Schoolprojecten

Hier vind je een aantal links naar onze diverse projecten op school.

  • Woordplaten
    multimodale woordplaten in functie van visualisatie en aanleren van het Nederlands
  • Gebarenbad
    leer spelenderwijs het letteralfabet