Type 7 (AUD)

Dove en slechthorende leerlingen kunnen op onze school terecht binnen opleidingsvorm 1,2,3. Omwille van eventuele bijkomende beperkingen zoals autisme, gedragsmoeilijkheden, epilepsie, dyslexie, AD(H)D*,… hebben deze jongeren nood aan allerlei vormen van ondersteuning.

*AD(H)D: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtsstoornis)

Een aantal belangrijke accenten voor de type 7-werking binnen onze school zijn:

 • Een tweetalige en bi-culturele opvoeding
 • Lessen dovencultuur en gebarentaal door een dove leerkracht.
 • Gebarentaal als instructietaal.
 • Een aangepast taalprogramma
 • Werken met diverse communicatiemedia
 • Zelfstandig leren functioneren
 • Aandacht voor de juiste werkattitude
 • Mogelijkheid tot ondersteuning van een logopedist, gebarentolk
 • Een nauwe samenwerking met de medewerkers van het MFC

Uitstekende dovenschool die een pioniersrol speelde in de ontwikkeling van het Doofbewustzijn, de Dovencultuur in Vlaanderen en de Vlaamse Gebarentaal.

Google review

Type 7 (STOS)

Leerlingen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis kunnen terecht in opleidingsvorm 1,2,3,4.

Hier zorgen we voor een gepaste ondersteuning:

 • Een veilige omgeving creëren in de klas. Elke vorm van communicatie wordt gestimuleerd en ondersteund.
 • Een gestructureerde klasomgeving aanbieden.
 • Leerkrachten zorgen voor eenduidige taal, visualisatie, ondersteuning met gebaren.
 • Werken met schema’s en stappenplannen.