Type 9 (ASS)

Leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9 ASS) kunnen op onze school terecht binnen de Opleidingsvormen 1,2,3,4. Onze auti-werking is gebaseerd op diverse ortho-didactische principes. Sommige van de leerlingen worden bovendien geconfronteerd met meerdere aandoeningen of stoornissen (comorbiditeit) zoals bijvoorbeeld AD(H)D*, angststoornissen,…

*AD(H)D: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtsstoornis)

 

Wij bieden onze leerlingen een gestructureerde aanpak, maximale voorspelbaarheid, individuele aandacht en continuïteit door middel van:

  • Teamwork
  • Samenwerking en overleg tussen school, CLB, MFC, paramedici, ouders, instanties én de leerling
  • Het aanbieden van structuur dmv voorspelbaarheid en duidelijkheid (dag en weekprogramma, voorbereiden op veranderingen in het programma, vaste plaats, foto’s en pictogrammen, vaste lesopbouw en werkwijzen, stappenplannen en taakanalyses,…
  • Concreet taalgebruik en afspraken
  • Hulpmiddelen (afsprakenboekje, auti-klok, contactmap, gedrags- en motivatiekaart, individuele kantoortjes,…)
  • Klasmanagement en -organisatie: (individueel aangepast) uurrooster, ‘heen-en-weerschriftje’, contactmap, huistaken- en toetsen map, afsprakenboekje, time-out (in eigen klas of bij leerlingenbegeleiding),…