Type 4 (MOT)

Leerlingen met een neuro-motorische stoornis kunnen op onze school terecht in opleidingsvorm 2 en 3. Ook aan de eventuele bijkomende beperkingen zoals visuele problemen, dyspraxie*, cognitieve moeilijkheden,… besteden we veel aandacht.

*Dyspraxie: motorische ontwikkelingsstoornis

De jongeren krijgen extra ondersteuning door middel van:

  • Kleine klasgroepen
  • Therapeutische ondersteuning
  • Hulpmiddelen die zowel het motorische als het schoolse functioneren bevorderen. Bijvoorbeeld een aanpasbaar kookeiland (zie foto).
  • Aanbieden van structuur (verschillende mappen, tussenbladen, stappenplannen).
  • Aangepaste sporten
  • Een nauwe samenwerking met de medewerkers van het MFC