Type 3 (GES)

Leerlingen met een gedrags- en emotionele stoornis kunnen op onze school terecht binnen de opleidingsvormen 1, 2, 3 en 4. Uiteraard biedt onze school ook ondersteuning in de aanpak van diverse andere ziektebeelden of problemen waar sommige van onze jongeren mee geconfronteerd worden: AD(H)D*, ODD**, hechtingsstoornis, verwaarlozing, mishandeling, neurologische problemen,…

*AD(H)D: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtsstoornis)

**ODD: Oppositional Defiant Disorder (oppositionele opstandige stoornis)

In het werken met deze doelgroep baseren wij ons op volgende pijlers:

 • Onvoorwaardelijk respect voor de jongere
 • Wederzijds vertrouwen opbouwen tussen de jongere en de school
 • Werken in kleine groepen
 • Time-out of opvoedkundige begeleiding bij het oplossen van problemen
 • Duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden
 • Consequent reageren
 • Grondige kennis van het dossier
 • Betrokkenheid bij de jongeren door leerkrachten, opvoeders, paramedisch personeel, schoolleiding
 • Teamgericht werken aan het opvoedings- en leerproces van de jongeren binnen de school
 • Geduldig werken aan het opvoedingsproject met de leerling
 • Fouten aanwenden als leerproces
 • Nieuwe kansen bieden voor jongeren die uit de bocht gaan
 • Eerlijkheid en flexibiliteit
 • Een nauwe samenwerking met de medewerkers van het MFC