OV1 Type 3

OV1 Type 3 richt zich op jongeren tussen 13 en 21 jaar met gedrags- en emotionele stoornissen.  Er wordt hiervoor heel nauw samengewerkt met het MFC (multifunctioneel centrum).

Er wordt drukverlagend gewerkt en er wordt een programma op maat aangeboden. Welbevinden en activering van de leerling staat centraal. 

Dit wordt gerealiseerd door:

  • op de interesses van de jongeren in te spelen
  • structuur en voorspelbaarheid
  • positieve en oplossingsgerichte benadering
  • flexibiliteit
  • rustmomenten

Jongeren worden niet in klasgroepen ingedeeld.  De lessen/activiteiten worden in groepen van ongeveer 3 jongeren gegeven, samengesteld op basis van interesses of ontwikkelingsdoelen.

De jongeren worden voorbereid op vrijwilligers- en/of begeleid werk.

Lesaanbod

Forum
Een rustig praatmoment bij de opstart en het afsluiten van de week.

Workshop
Lesinhoud gebaseerd op interesses en vragen van de jongeren.  Dat kan gaan van verkeer, persoonlijke hygiëne, crea-activiteiten, muziek…

Huishoudelijke activiteiten
Het aanleren van huishoudelijke taken, winkelen, koken en zelfredzaamheid.

Godsdienst
Sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn hier het centrale thema.

Leermoment
Lessen rond taal, rekenen, ICT voor de jongere leerlingen. Voor de oudere jongeren wordt er vooral ingezet op finaliteit (VDAB, JAC, bankieren,..)

Sport en spel
Sporten en bewegen zijn hier het hoofdthema.  Daarnaast wordt er ook gekeken met de jongeren om eigen vrije tijd in te vullen.

Individueel moment
Elke jongere heeft een individueel gesprek met de klastitularis.  Daar wordt er gereflecteerd over houding en gedrag enerzijds, en anderzijds worden ook doelstellingen voor de toekomst geformuleerd.

Werkactiviteit
Het verkennen van verschillende werkplekken.

Sociaal maatschappelijke training
Een stage voor leerlingen die de nodige vaardigheden bereikt hebben.

 

Vragen?

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de school-orthopedagoog via mail
of op het algemeen telefoonnummer 09 210 01 50.

Charlotte Devliegere
Orthopedagoog OV1 Type 3
Mail