Ondersteuning in het gewoon onderwijs

Vanuit BuSO Sint-Gregorius bieden we ondersteuning aan leerlingen met een (Gemotiveerd) Verslag type 7 binnen alle scholen van het secundair onderwijs in Oost-Vlaanderen.

 

We bieden gespecialiseerde ondersteuning voor volgende doelgroepen:

  • dove en slechthorende leerlingen (DSH)
  • leerlingen met spraak en/of taalstoornissen (STOS)

Ondersteuning is steeds leerling-, leerkracht- en schoolgericht, vanuit een inclusieve visie met een maximaal effect op de klasvloer.

De doelstellingen voor ondersteuning worden opgesteld in samenspraak met alle betrokken: ouders, schoolteam, CLB, leerling en waar nodig andere betrokkenen zoals pedagogische begeleidingsdienst, CAR (Centrum Ambulante Revalidatie), therapeuten,…

Deze doelstellingen worden opgenomen in het Plan Voor Ondersteuning of PVO en doorheen het traject bijgestuurd.

Mijn ondersteuner begrijpt mij en dat doet deugd. Dankzij haar snappen leerkrachten nu ook beter waarom er soms iets niet lukt.

Een leerling

Samenwerking

Wij werken samen met alle ondersteuningsnetwerken in Oost-Vlaanderen.

 

Leerlingen basisonderwijs met een vraag voor ondersteuning type 7 kunnen terecht bij BuBaO Sint-Lievenspoort. Wij zetten samen in op een vlotte overgang tussen basis en secundair en expertisedeling.

https://bubao.slp-gent.be/ondersteuning-type-7

 

Onze school maakt ook deel uit van:

– het ondersteuningsnetwerk DiverGENT, voor de ondersteuning van leerlingen met een (Gemotiveerd) Verslag type basisaanbod, type 3 en type 9.

– het ondersteuningsnetwerk ENTer4, voor de ondersteuning voor leerlingen met een (Gemotiveerd) Verslag type 4.

VRAGEN?

Voor meer info neemt u contact op via mail type7@sintgregorius.be
of op het telefoonnummer 09 210 01 52.
Tijdens de coronamaatregelen zijn we ook bereikbaar op 0475 75 91 05

Een leerling aanmelden kan door de school of door het CLB. U kan hiervoor gebruik maken van de aanmeldingsfiche. Klik hiervoor op onderstaande rode knop.

Gary Mc Hugh
Coördinator
Mail

Dorien Jacobs
Orthopedagoog
Mail