Ondersteuning in het gewoon onderwijs

Vanaf schooljaar 23-24 wordt de ondersteuning type 7 in het gewoon secundair onderwijs niet langer georganiseerd vanuit BuSO Sint-Gregorius.
De ondersteuningstrajecten type 7 worden vanaf volgend schooljaar opgenomen door de Leersteuncentra.

Als u een vraag hebt rond ondersteuning type 7 verwijzen wij u graag door naar het Leersteuncentrum waarbij de school voor gewoon onderwijs is aangesloten. Ook voor nieuwe aanmeldingen kan u terecht bij de Leersteuncentra of bij uw CLB-medewerker.

Tot einde schooljaar 22-23 kunt u nog terecht bij de huidige coördinatoren van Sint-Gregorius (zie contactgegevens hieronder).

Het overzicht van de Leersteuncentra kan u hier vinden:
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2023-02/Lijst_leersteuncentra.pdf

 

VRAGEN?

Voor meer info neemt u contact op via mail type7@sintgregorius.be
of op het telefoonnummer 09 210 01 52.

Een leerling aanmelden kan door de school of door het CLB. U kan hiervoor gebruik maken van de aanmeldingsfiche. Klik hiervoor op onderstaande rode knop.

Gary Mc Hugh
Coördinator
Mail

Dorien Jacobs
Orthopedagoog
Mail