Inschrijvingen schooljaar 2024-2025: OV2

 

Type 4: Neuromotorische beperking

Type 7: Auditieve beperking (doof of slechthorend)

Type 7 STOS: spraak-taalontwikkelingsstoornissen

Type 9: Autismespectrumstoornissen

 

De inschrijvingen voor OV2 verlopen fysiek op school.

Voorrangsgroepen  (broers/zussen op de school en kinderen van personeel) kunnen vanaf 11 maart 2024 (9u) tem 22 maart 2024 (16u) langskomen op het secretariaat van het BuSO.

Voor de leerlingen die niet tot een voorrangsgroep behoren gaan de reguliere inschrijvingen voor OV2 van start op maandag 25 maart 2024 (9u). Wij voorzien die dag een inschrijvingsmoment op de school.

Dit verloopt als volgt:

 

START :

Maandag 25 maart 2024 om 9u. 

Vanaf 6 uur ‘s morgens kan u een volgnummer krijgen aan de ingang. Daarna kan u wachten tot het uw beurt is om in te schrijven.

WAAR:

Op campus de KOC Sint-Gregorius (Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge) via het onthaal. Het onthaal is herkenbaar als het gebouw aan de linkerzijde met daarop “Sint-Gregoriusinstituut”.

BENODIGDHEDEN:

Om een gerealiseerde of niet-gerealiseerde inschrijving te kunnen voltooien, dienen wij in het bezit te zijn van volgende documenten.

 • Een identiteitskaart van de kandidaat-leerling (of een kopie van voor-en achterzijde)
 • Kopie van het verslag van het CLB dat voldoet aan de opleidingsvorm en het type vermeldt. Zoniet vragen we u een
  doorverwijzing/inlichtingenfiche van het CLB mee te brengen, waarin het CLB zich akkoord verklaart met de inschrijving in onze school. Hierbij dient de opleidingsvorm en het type vermeld te worden.
BELANGRIJK:


Een inschrijving in de school is geen inschrijving in het MFC. Het MFC moet zich houden aan de wetgeving inzake
zorgregio. Indien u inlichtingen wenst of een vraag heeft voor het MFC kan u steeds onderstaande personen contacteren op het nummer
09/210.00.00:

 • De A-afdeling voor leerlingen met een auditieve beperking (type 7):
  Ann Poilvache, ann.poilvache@mfcgregorius.broedersvanliefde.be
 • De B-afdeling voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9) OV1/OV2/OV3: Margot Deguffroy, margot.deguffroy@mfcgregorius.broedersvanliefde.be
 • De D-afdeling voor leerlingen met een (neuro)motorische beperking (type 4):
  Tine Hoste , tine.hoste@mfcgregorius.broedersvanliefde.be

 

AANDACHT:
 • Inschrijvingen voor OV2 type 3 gebeuren via onze vestigingsplaats Styrka. Meer info kan je vinden op de website van Styrka.

 

Hebt u vragen over de inschrijvingsprocedure, aarzel niet om contact op te nemen met de leerlingenadministratie van de school op het nummer 09/210.01.50

Wat zijn voorrangsgroepen?

1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit

 • Broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en zussen)


2. Kinderen van personeelsleden

 • Leerlingen waarbij de vader/moeder werkzaam is in de betrokken school.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail