Inschrijvingen schooljaar 2024-2025: OV4 Type 9

vanaf het 2de jaar

TYPE 9: AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

VANAF HET 2DE JAAR

 

Van harte welkom! Fijn dat jullie interesse tonen in onze school.
Op deze webpagina vindt u het verloop van de inschrijvingen terug.

De inschrijvingen verlopen in 2 stappen.
Stap 1: Kandidaten moeten zich aanmelden via het online aanmeldingssysteem.

Stap 2: Na de aanmeldingsperiode moet er fysiek ingeschreven worden op de school. Hiervoor zal u uitgenodigd worden door de leerlingenadministratie.

Bij het aanmelden houden we rekening met voorrangsgroepen (broers/zussen op de school en kinderen van personeel). Indien je deel uitmaakt van deze groepen, duid dit dan zo aan in het aanmeldingssysteem.

Via onderstaande knop kan u vanaf 25 maart 2024 (9u) tem 19 april 2024 (16u) aanmelden voor OV4 type 9 (vanaf het tweede jaar).

Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

WAT NA HET AANMELDEN?
 1. Einde aanmeldingsperiode
  Einde van de aanmeldingsperiode: 19 april 2024 (16u)
 2. Verwerking
 • Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode op 19 april 2024 (16u) worden de aanvragen doorgestuurd naar het Lokaal Overleg Platform.
 • Om de objectiviteit te garanderen worden de aanmeldingen via een computerprogramma geordend op toeval en dit afhankelijk van de beschikbare open plaatsen per opleiding.
 • Deze procedure staat onder toezicht van de LOP-deskundige en een neutrale 3de.
 1. Bekendmaking resultaten
  Op 24 april 2024 wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten van de aanmeldingen.

MOGELIJKHEID 1:

 • Jouw kind krijgt een plaats toegewezen.
 • Definitief inschrijven moet fysiek op onze school gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode 29 april 2024 (9u) tot en met 10 juni 2024 (16u). Dit gebeurt op afspraak.

 

MOGELIJKHEID 2

 • Er is geen open plaats beschikbaar en je kind krijgt een plaats op de wachtlijst.
 • Je ontvangt een mail met de vermelding van een niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Indien er een plaats vrijkomt zal de eerstvolgende persoon in de wachtrij door de school worden gecontacteerd met de vraag of hij/zij de nieuwe vrije plaats wenst in te nemen.

Aandacht:

Vanaf 14 mei 2024 (9u) starten ook de vrije inschrijvingen op onze school voor wie zich niet aangemeld heeft via het aanmeldingssysteem. U kan steeds contact opnemen met de school om de resterende vrije plaatsen na te gaan.

 

Hebt u vragen over de inschrijvingsprocedure, aarzel niet om contact op te nemen met de leerlingenadministratie van de school op het nummer 09/210.01.50

 

BELANGRIJK:

De inschrijvingen op school betreffen externaat plaatsen.
Een inschrijving in de school is geen inschrijving in het MFC. Het MFC moet zich houden aan de wetgeving inzake
zorgregio. Indien u inlichtingen wenst of een vraag heeft voor het MFC kan u steeds contact opnemen met het MFC op het volgende nummer :09/210.00.00:

De verantwoordelijke voor de voor leerlingen met autismespectrumstoornissen (type 9) is Pauline Aelterman: pauline.aelterman@mfcgregorius.broedersvanliefde.be

Wat zijn voorrangsgroepen?

1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit

 • Broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en zussen)


2. Kinderen van personeelsleden

 • Leerlingen waarbij de vader/moeder werkzaam is in de betrokken school.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail