Inschrijvingen schooljaar 2024-2025: OV3 vanaf het 2de jaar (=opleidingsfase)

Type 3: Emotionele en/of gedragsstoornissen

Type 4: Neuromotorische beperking

Type 7: Auditieve beperking (doof of slechthorend)

Type 7 STOS: spraak-taalontwikkelingsstoornissen

Type 9: Autismespectrumstoornissen

De inschrijvingen voor OV3 vanaf het tweede jaar (=1e jaar opleidingsfase) verlopen fysiek op school.

Voorrangsgroepen kunnen vanaf 11 maart 2024 (9u) tem 22 maart 2024 (16u) langskomen op het secretariaat van het BuSO.

Voor de leerlingen die niet tot een voorrangsgroep behoren gaan de reguliere inschrijvingen voor OV3 van start op maandag 25 maart 2024 (9u).

Wij voorzien die dag een inschrijvingsmoment op school. Dit inschrijvingsmoment verloopt als volgt:

start:

Maandag 25 maart 2024 om 9u. 

Vanaf 6 uur ‘s morgens kan u een volgnummer krijgen aan de ingang. Daarna kan u wachten tot het uw beurt is om in te schrijven.

waar:

Op campus de KOC Sint-Gregorius (Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge) via het onthaal. Het onthaal is herkenbaar als het gebouw aan de linkerzijde met daarop “Sint-Gregoriusinstituut”.

benodigdheden:

Om een gerealiseerde of niet-gerealiseerde inschrijving te kunnen voltooien, dienen wij in het bezit te zijn van volgende documenten.

 • Een identiteitskaart van de kandidaat-leerling (of een kopie van voor-en achterzijde)
 • Kopie van het het verslag van het CLB dat de opleidingsvorm en het type vermeldt. Zoniet vragen we u een
  doorverwijzing/inlichtingenfiche van het CLB mee te brengen, waarin het CLB zich akkoord verklaart met de inschrijving in onze school. Hierbij dient de opleidingsvorm en het type vermeld te worden.

Hebt u vragen over de inschrijvingsprocedure, aarzel niet om contact op te nemen met de leerlingenadministratie van de school op het nummer 09/210.01.50

 

Belangrijk:

Een inschrijving in de school is geen inschrijving in het MFC. Het MFC moet zich houden aan de wetgeving inzake zorgregio. Indien u inlichtingen wenst of een vraag heeft voor het MFC kan u steeds onderstaande personen contacteren op het nummer
09/210.00.00:

 • De A-afdeling voor leerlingen met een auditieve beperking (type 7):
  mevr. Ann Poilvache, ann.poilvache@mfcgregorius.broedersvanliefde.be
 • De B-afdeling voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9/ 7ASS) OV1/OV2/OV3:
  mevr. Margot Deguffroy, margot.deguffroy@mfcgregorius.broedersvanliefde.be
 • De C-afdeling voor leerlingen met een gedrags- of emotionele stoornis (type 3):
  mevr. Lien Daeninckx, lien.daeninckx@mfcgregorius.broedersvanliefde.be en Eva De Cooman,
  eva.decooman@mfcgregorius.broedersvanliefde.be
 • De D-afdeling voor leerlingen met een (neuro)motorische beperking (type 4):
  Tine Hoste , tine.hoste@mfcgregorius.broedersvanliefde.be

Wat zijn voorrangsgroepen?

1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit

 • Broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en zussen)


2. Kinderen van personeelsleden

 • Leerlingen waarbij de vader/moeder werkzaam is in de betrokken school.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail