Inschrijvingen schooljaar 2024-2025: OV1

TYPE 3: EMOTIONELE EN/OF GEDRAGSSTOORNISSEN

 

De inschrijvingen voor OV1 type 3 verlopen fysiek op school.

Voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) kunnen vanaf 11 maart 2024 (9u) tem 22 maart 2024 (16u) langskomen op de leerlingenadministratie van het BuSO.

Voor de leerlingen die niet tot een voorrangsgroep behoren, gaan de reguliere inschrijvingen van start op 25 maart 2024 (9u)

Op  25 maart 2024 (9u) voorzien wij op onze school een inschrijvingsmoment. Dit inschrijvingsmoment zal als volgt verlopen:

START:

Maandag 25 maart 2024 om 9u

Vanaf 6 uur ‘s morgens kan u een volgnummer krijgen aan de ingang. Daarna kan u wachten tot het uw beurt is om in te schrijven.

WAAR:

Op de campus KOC Sint-Gregorius (Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge) via het onthaal. Het onthaal is herkenbaar als het gebouw aan de linkerzijde met daarop “Sint-Gregoriusinstituut”.

BENODIGDHEDEN:

Om een gerealiseerde of niet-gerealiseerde inschrijving te kunnen voltooien, dienen wij in het bezit te zijn van volgende documenten.

  • Een identiteitskaart van de kandidaat-leerling (of een kopie van voor-en achterzijde)
  • Kopie van het verslag van het CLB dat de opleidingsvorm en het type vermeldt. Zoniet vragen we u een
    doorverwijzing/inlichtingenfiche van het CLB mee te brengen, waarin het CLB zich akkoord verklaart met de inschrijving in onze school. Hierbij dient ook de opleidingsvorm en het type vermeld te worden.

Hebt u vragen over de inschrijvingsprocedure, aarzel niet om contact op te nemen met de leerlingenadministratie van de school op het nummer 09/210.01.50

AANDACHT:

Indien je inschrijft voor OV1 Type 3 kan de inschrijving pas bevestigd worden nadat er een plaats werd toegekend in het MFC.

Een inschrijving in de school is geen inschrijving in het MFC. Het MFC moet zich houden aan de wetgeving inzake zorgregio. Indien u inlichtingen wenst of een vraag heeft voor het MFC kan u steeds contact opnemen met het MFC op volgend nummer : 09/210.00.00.

De contactpersoon voor de C-afdeling voor leerlingen met gedrags- of emotionele stoornissen (type 3) is Eva De Cooman: eva.decooman@mfcgregorius.broedersvanliefde.be

 

Wat zijn voorrangsgroepen?

1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit

  • Broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
  • Halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
  • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en zussen)


2. Kinderen van personeelsleden

  • Leerlingen waarbij de vader/moeder werkzaam is in de betrokken school.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail

Klik hier voor de tijdlijn van de inschrijvingen.