Ondersteuningsnetwerk (ON)

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon secundair onderwijs ondersteuning krijgen.

Ondersteuning kan aangevraagd worden voor leerlingen met een (Gemotiveerd) Verslag. Via het zorgteam en het CLB van de school voor gewoon onderwijs wordt de vraag gesteld aan het ondersteuningsnetwerk.

Ondersteuning gebeurt leerling-, leerkracht-en schoolgericht, met maximaal effect op de klasvloer en vanuit een inclusieve visie.

  • Ondersteunen en versterken van leerkrachten en school op lange termijn: sensibiliseren en informeren, organiseren van introductie, begeleiding in de klas, leerkrachten ondersteunen om aangepaste werkvormen aan te bieden,…
  • Leerlinggerichte begeleiding op vlak van schoolse vaardigheden, leren leren en organisatie, integratie en sociaal-emotionele vaardigheden,… met als doel dat de leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren binnen de school
  • Ondersteunende functie bij de zoektocht naar aanpassingen, maatregelen,hulpmiddelen,… dit op niveau van de leerling, de klas en de school.
  • Communicatie en overleg met ouders. Continuïteit verzekeren tussen thuissituatie en school.
  • Samenwerking met het CLB en indien gewenst met externe partners (bijv. thuisbegeleidingsdienst, therapeut,…)

Het bieden van hulp op maat staat voorop. In samenspraak met ouders, school en CLB wordt de ondersteuningsvraag verhelderd en geëvalueerd. De beeldvorming en doelstellingen worden samengebracht in het Plan Van Ondersteuning.

Onze ondersteuners staan tot uw dienst.

Er zijn verschillende ondersteuningsnetwerken waar Sint-Gregorius actief deel van uit maakt.

Indien u verdere vragen heeft in verband met ondersteuning kan u altijd contact opnemen met de coördinatie.
Hieronder kan u de juiste contactgegevens vinden:

logo-ENTER4-def-klein-300x131 - kopie (2)
KOC_KL_Logo_BuSO

Enter 4
voor leerlingen met een (neuro-)motorische beperking (Type 4 MOT)
www.enter4.be
Mail
Telefoon: 0470 30 50 17

Ondersteuningsnetwerk Type 7
voor leerlingen met een gehoorstoornis of spraak- en taalstoornis (Type 7 AUD/STOS).
Meer info vind je hier.
Mail
Aanmeldingsfiche
Telefoon: 09 210 01 52 of 475 75 91 05

Ondersteuningsnetwerk diverGENT
voor leerlingen met ondersteuningsvragen type basisaanbod, autismespectrumstoornis (Type 9 ASS) en gedrags-en emotionele stoornis (Type 3 GES).
www.divergent.gent
Mail
Telefoon: 09 210 01 52 of 0475 75 91 05

Contact: Gary Mc Hugh, Coördinator diverGENT
Mail

Enter 4
voor leerlingen met een (neuro-)motorische beperking (Type 4 MOT)
www.enter4.be
Mail
Telefoon: 0470 30 50 17

KOC_KL_Logo_BuSO

Ondersteuningsnetwerk Type 7
voor leerlingen met een gehoorstoornis of spraak- en taalstoornis (Type 7 AUD/STOS).
Meer info vind je hier.
Mail
Aanmeldingsfiche
Telefoon: 09 210 01 52 of 475 75 91 05

Ondersteuningsnetwerk diverGENT
voor leerlingen met ondersteuningsvragen type basisaanbod, autismespectrumstoornis (Type 9 ASS) en gedrags-en emotionele stoornis (Type 3 GES).
www.divergent.gent
Mail
Telefoon: 09 210 01 52 of 0475 75 91 05

Contact: Gary Mc Hugh, Coördinator
Mail

Vragen?

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de coördinator Ondersteuningsnetwerk
via mail of op het telefoonnummer 09 210 01 52 of 0475 75 91 05

Gary Mc Hugh
Coördinator
Mail