Pestactieplan

Elke ouder droomt ervan om iedere morgen zijn kind met enthousiasme naar school te zien vertrekken.

Elk kind droomt ervan om naar een school te gaan waar het zich goed en welkom voelt.

Elke school droomt ervan om elk kind optimale groeikansen te bieden.

Toch loopt het spijtig genoeg niet altijd zoals wij het hadden gedroomd.

Dan spreken we in het ergste geval over pesten.

 

Met ons pestactieplan willen we aandacht geven aan pesterijen op school. Met dit stappenplan willen we jullie als ouder duidelijk maken hoe wij omgaan met pesten. Wij werken aan een pestvrije school en dulden geen pestgedrag.

Pesten kan heel wat teweegbrengen, elke pestsituatie moet hersteld worden.

Bij vermoeden van pesten dienen wij onze aandacht te verhogen, nog beter te observeren.

Pesten is geen probleem van iemand of van enkelen. Het is ons probleem. Het gaat ons allen aan!

Meer lezen?