Kleuters

Als kinderen klein zijn, moet je ze diepe wortels geven.

Het kleuteronderwijs in BuBaO richt zich per definitie tot meisjes en jongens in de leeftijd van 2,5 tot en met 6 jaar.
Het gaat uitsluitend om kinderen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornissen (Type 9) of gedrags- en/of emotionele stoornissen (Type 3).

Op dag van vandaag tellen we twee kleuterklasjes, waarin telkens een achttal kinderen worden begeleid. Deze klasjes zijn naar doelgroep gemengd, temeer daar op dergelijk jonge leeftijd de diagnose vaak nog niet eenduidig is.

Onze visie is “Elkaar leren kennen in de ontwikkeling en groeien.”

  • Geïntegreerde samenwerking met aandacht voor de individuele kleuter
  • Ontwikkelingsgericht werken, thematisch werken aansluitend belevingswereld
  • Levensechte leerinhouden
  • Aandacht voor sociale vaardigheden
  • Aandacht voor leer- en werkhouding
  • Duidelijke grenzen en afspraken
  • Consequente aanpak
  • Structuur klasinrichting
  • Evenwicht groepsactiviteiten en individuele begeleiding

Contact

Jesse Van De Vijver
T: 0477 87 20 24