Aanbod

Voor kinderen met gedrags- of emotionele problemen

Voor kinderen met (neuro)motorische beperking

Voor kinderen met ASS

(autismespectrumstoornis)

Voor kinderen met leerproblemen of verminderde cognitieve mogelijkheden

Voor kinderen van 2,5 tot 6 met ASS of gedrags- of emotionele problemen

Ondersteuning in het gewoon onderwijs

Ondersteuning in het gewoon onderwijs

voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften