Type 3

Het gaat beter met me sinds het oké is als het soms even wat minder gaat.

Wij werken met kleuters en lagere schoolkinderen, bij wie het gedrag en de emotionele problemen het gewone schoolse leren bemoeilijken ook al zijn zij (rand)normaal begaafd.

We hebben 2 kleutergroepen voor kinderen tot 6 jaar en 4 groepen voor leerlingen tussen 6 en 13 jaar.

Per groep zitten er 8 leerlingen, zodat elke leerling optimale kansen krijgt om zich te ontplooien.

 

Lesgeven in type 3 kenmerkt zich onder meer door:

  • het bieden van een duidelijke structuur en een consequente aanpak
  • een grote aandacht voor sociale vaardigheden
  • bewegingstussendoortjes tussen de lessen
  • onderwijs op maat van het kind
  • het frequent aanbieden van functionele activiteiten, waarbij de leefwereld van de kinderen het uitgangspunt is
  • een nauwe samenwerking met de Schakel, de leerlingenbegeleiding
  • een grote variatie van werkvormen om de concentratie en motivatie te bevorderen: partnerwerk, kringgesprek, contractwerk, hoekenwerk, …
  • een evenwicht tussen zelfstandig werk en het werken in een groep
  • een duidelijk en uniform beloningssysteem voor alle groepen

 

Binnen een sterk gestructureerde omgeving waarin kordaat en consequent gereageerd wordt kan aan basisvertrouwen en – veiligheid worden gewerkt.

We respecteren en aanvaarden onze kinderen en hun specifieke zorgvraag.

We willen onze kinderen zien opgroeien tot zelfstandige, zelfzekere mensen die de moed vinden werk te maken van hun toekomst.

Door te werken aan sociale vaardigheden willen wij hun zelfwaardegevoel versterken en de negatieve cirkel doorbreken.

Contact

Jesse Van De Vijver
T: 0477 87 20 24