Type 4

Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren.

In deze doelgroep begeleiden we kinderen van 6 tot en met 13 jaar  met een (neuro-) motorische beperking. Dit kan gaan over een neurologische aandoening, een spieraandoening of orthopedische problemen.

Een medische en/of fysieke problematiek moet aanwezig zijn.

De school telt 5 groepen. We opteren voor kleine klasgroepen, zodat de individuele benadering van elke leerling gewaarborgd blijft.

 

Lesgeven in type 4 kenmerkt zich onder meer door:

  • Kleinschaligheid van de afdeling waardoor nauw kan samengewerkt worden met alle kind-betrokkenen zowel van de school als van het MFC om zo een kwaliteitsvol aanbod te garanderen
  • Sterk geïndividualiseerde leerpakketten
  • Therapeutische ondersteuning op maat
  • Regelmatig contact en overleg met ouders, CLB en alle teamleden
  • Individueel aangepaste hulpmiddelen om het leerproces optimaal te ondersteunen
  • Projectgericht werken
  • Functionele en ervaringsgerichte activiteiten
  • Inzetten op sociale vaardigheden
  • Diverse uitstroommogelijkheden afhankelijk van de individuele mogelijkheden van elke leerling.

Contact

Linde Persijn
T: 0477 87 18 77