GOK - Gelijke Onderwijs Kansen

Wij zijn een GOK school

GOK staat voor Gelijke Onderwijs kansen.

Niet elke leerling start op onze school met evenveel kansen. Het lijkt wel een loopwedstrijd waar de startlijn voor iedereen verschillend is. We willen ALLE leerlingen van onze school ALLE kansen geven om de eindmeet te behalen.

Verschillen houden ons niet tegen! Integendeel, we zien diversiteit als een troef!  Wat we wel willen aanpakken is de sociale ongelijkheid. Die kan verschillende oorzaken hebben: het spreken van een andere thuistaal, een sociaal-economisch moeilijke thuissituatie,… We plaatsen verbondenheid centraal: verbondenheid met ouders, met leerlingen, met het schoolteam, maar ook met onze omgeving.

“Ik ben ik en jij bent jij, maar samen zijn we wij!”

En dat samen wordt de kern van ons GOK- verhaal!

Met het voltallige schoolteam engageren we ons om onze leerlingen optimale kansen te bieden om te leren, zich algemeen te ontwikkelen en een plekje te vinden in onze samenleving.

Ook ouders spelen een belangrijke rol in onze werking. We staan voor een open en wederzijdse communicatie met alle betrokkenen. We werken samen aan een partnerschap waar het welbevinden, de betrokkenheid, motivatie en de ontwikkeling van de leerlingen centraal staan.

We willen een warme school zijn waar alle leerlingen zich goed voelen. We werken aan een veilig klasklimaat, aan meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld bij alle betrokkenen. We werken aan onze veerkracht. Zo kunnen we samen het hoofd bieden aan alle kansen en uitdagingen die ons pad kruisen.

Met onze GOK-werking proberen we zoveel mogelijk barrières weg te werken opdat kinderen zo gelijk mogelijk kunnen deelnemen aan onderwijs.

Wie zijn we?

Onze meertalige speelplaats

Contact

GOK medewerker
Krist De Mol

GOK medewerker
Marian Thorrez