Type Basisaanbod

Kinderen op hun eigen tempo laten groeien, met oog voor talenten in plaats van gebreken.

Wij werken met kleuters en lagere schoolkinderen, bij wie het gedrag en de emotionele problemen het gewone schoolse leren bemoeilijken. In deze doelgroep begeleiden we kinderen met ASS (autismespectrumstoornis), een ontwikkelingsstoornis met veel vormen en gradaties: een breed spectrum.

We hebben zowel kleutergroepen voor kinderen tot 6 jaar als lagere school groepen voor leerlingen tussen 6 en 13 jaar.

Onze “ ASS – werking” richt zich op het creëren van een autisme- vriendelijke omgeving.

 

We ondersteunen onze kinderen met ASS door hen:

 • duidelijkheid, structuur, voorspelbaarheid en individuele aandacht te bieden
  1. in ruimte
  2. in tijd
  3. in activiteiten
  4. in begeleiding
 • communicatieve vaardigheden te verfijnen
 • sociale omgeving te verhelderen
 • aangepast leermateriaal aan te reiken

Contact

Sarah De Schryver
T: 0477 87 18 77