Type Basisaanbod

Kinderen op hun eigen tempo laten groeien, met oog voor talenten in plaats van gebreken.

Deze doelgroep is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. In deze doelgroep begeleiden we kinderen met leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, …) alsook kinderen met verminderde cognitieve mogelijkheden en/of aanverwante problemen zoals ADHD, ADD, DCD, … . Er wordt geen diagnose als voorwaarde gesteld voor dit type.

Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Op het einde van deze periode volgt er een evaluatie door de klassenraad en het CLB. Wanneer blijkt dat de aanpassingen nog onvoldoende zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen, wordt een verder verblijf in BaA geadviseerd.

De type basisaanbodafdeling van de lagere school telt 7 groepen voor leerlingen tussen 6 en 13 jaar. Dit zijn voornamelijk kinderen die geen gebruik maken van MFC-omkadering. Kinderen uit TBaA kunnen enkel beroep doen op MFC-omkadering mits het hebben van een gedrags- en/of emotionele stoornis vastgesteld door een multidisciplinair team met kinderpsychiater.

Contact

Linde Persijn
T: 0477 87 18 77