Historiek MFC

hoe het begon

2009

Het orthoagogisch centrum De Beweging, dat volwassen personen met een (neuro-)motorische handicap ondersteunt, wordt officieel de vierde pijler naast het huidige MFC en de beide scholen op de campus te Gentbrugge.

1997

Uit de doelgroep kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen groeit een nieuwe, vierde doelgroep: kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen.

1985

Vanaf nu is de doelgroep jongeren met gedrags- en emotionele problemen een feit. Een tiental jaar later zullen ook kinderen worden opgenomen.

1983

Vanuit de nood aan daginvulling voor afgestudeerde jongeren wordt een bescheiden volwassenenwerking opgestart in een rijhuis met atelier te Gentbrugge. Deze zal uitgroeien tot een volwaardige organisatie die op vandaag onze partner OC De Beweging is geworden.

1958

De school verhuist naar het gloednieuwe instituut in Gentbrugge. Tegelijk werd gestart met een nieuwe doelgroep kinderen en jongeren met spraak-, taal- en leermoeilijkheden. Deze afdeling was gegroeid uit het onderwijs aan doven en slechthorenden.

 

1937

Er wordt een nieuwe afdeling opgestart voor kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische handicap, in de beginperiode als extern en vanaf 1951 ook als intern.

1862

De school moet de Bijlokecampus verlaten en verhuist naar de Appelstraat in de Rooigemwijk te Gent. Vader Gregorius geeft zijn naam aan het instituut, hoewel het broeder Aloysius was die met geleende en gebedelde gelden het instituut liet bouwen.

1829

Koning Willem I van de Nederlanden bezoekt de jonge voorziening en verleent het de titel van ‘Koninklijk Instituut’. Na de onafhankelijkheid van België bevestigt Koning Leopold I deze titel.

1825

Op 17 maart start Petrus Jozef Triest, grondlegger van de congregatie Broeders van Liefde, een school voor 12 dove jongens in de Bijloke te Gent. Kleermaker en schoenmaker waren de opleidingen bij uitstek, want het waren ‘stille’ beroepen met bijgevolg minder communicatieproblemen.