HERSTRUCTURERING OPLEIDINGSVORM 3

Samen met de modernisering van het Secundair Onderwijs worden ook onze opleidingen vanaf september 2021 in OV3 in een nieuw jasje gestopt.
Leerlingen zullen starten met een brede basis (opleidingsfase) om nadien een sterkere vakgerichte keuze (kwalificatiefase) te maken.
De keuze die leerlingen kunnen maken, ligt binnen hetzelfde studiegebied dat nu reeds wordt aangeboden op onze school.