BuSO

De school herstart op maandag 16 november 2020 in code oranje. De schoolbussen rijden volgens de gewone regeling.

We stappen over naar aangepast onderwijs conform de draaiboeken van het buitengewoon secundair onderwijs.  
Dit betekent dat uw zoon/dochter dagelijks naar school komt. Per opleidingsvorm ontving iedere ouder via mail hierover een aparte brief.

Indien er stage gepland staat, zal deze gewoon doorgaan. Leerlingen die door omstandigheden geen stage kunnen lopen, worden op school verwacht.


Code oranje
betekent dat er een aantal bijkomende maatregelen worden getroffen bovenop de bestaande:

  • Van leerlingen wordt verwacht dat ze dagelijks een vers gewassen of wegwerp mondmasker dragen doorheen de dag en hun handen regelmatig wassen/ontsmetten. Het mondmasker wordt door iedereen te allen tijde (in de les, bij verplaatsingen, op de speelplaats) gedragen.
  • Het mondmasker is verplicht in een straal van 200 meter rond de school.
  • We verwachten dat de leerlingen voldoende afstand houden van elkaar en elkaar niet aanraken.
  • LO-lessen of sport gebeuren zoveel als mogelijk in de buitenlucht. De jongeren kleden zich om in de sporthal. Er wordt een aparte regeling getroffen voor de meisjes. Indien door de weersomstandigheden de LO-les binnen moet plaatsvinden, zal dit steeds met een mondmasker gebeuren.
  • De jongeren blijven tijdens de speeltijden zoveel mogelijk in hun klasbubbel en dragen gedurende de hele pauze een mondmasker.
  • De oudercontacten in december zullen digitaal verlopen. U ontvangt tijdig een brief met de nodige uitleg.
  • Basisregel blijft uiteraard dat als uw zoon of dochter ziek is, hij/zij niet naar school komt en naar de dokter gaat.

We hopen jullie gezond en wel terug te zien op maandag 16 november.

Het directieteam