BuSO

Tijdens de krokusvakantie ging de coronabarometer op geel. Dit betekent dat het mondmasker op school af mag. Waar mogelijk behouden we voldoende afstand. Wie ziek of besmet is, blijft thuis. We blijven de lokalen voldoende ventileren. In elk lokaal blijft de CO2-meter aanwezig om de luchtkwaliteit in de gaten te houden.

Op onze schoolbussen is het mondmasker wel nog steeds verplicht. Deze beslissing werd genomen op basis van de lokale risicoanalyse en in samenspraak met de preventieadviseur. Op de bus kan de afstand immers niet altijd behouden worden.

We hopen hiermee bij te dragen tot een veilig en gezond schoolklimaat. Het coronaspook is nog niet volledig verdreven, maar we zijn alvast hoopvol voor de toekomst. Graag willen we dan ook iedereen bedanken voor de geleverde inspanningen de afgelopen twee jaar.