Inschrijvingen schooljaar 2023-2024: OV4 (vanaf het 2e jaar)

Type 9 en type 7 STOS

Van harte welkom! Fijn dat jullie interesse tonen in onze school.
Op deze webpagina vindt u het verloop van de inschrijvingen terug.

Type 9: Autismespectrumstoornis (vanaf het 2e jaar)

De inschrijvingen verlopen in 2 stappen.
Kandidaten moeten zich aanmelden via het online aanmeldingssysteem. Na de aanmeldingsperiode moet er fysiek ingeschreven worden, deze fysieke inschrijvingen verlopen op onze school.

Bij het aanmelden houden we rekening met voorrangsgroepen. Indien je deel uitmaakt van deze groepen, duid dit dan zo aan in het aanmeldingsysteem

Via onderstaande knop kan u vanaf 27 maart 2023 (9u) aanmelden voor OV4 type 9 vanaf het 2e jaar.
Wat na het aanmelden?

1. Einde aanmeldingsperiode
    Einde van de aanmeldingsperiode: 21 april 2023 (16u)

2. Verwerking

 • Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode (21 april 2023, 16u) worden de aanvragen doorgestuurd naar het Lokaal Overleg Platform.
 • Om de objectiviteit te garanderen worden de aanmeldingen via een computerprogramma geordend op toeval en dit afhankelijk van de beschikbare open plaatsen per opleiding.
 • Deze procedure staat onder toezicht van de LOP-deskundige en een neutrale 3de.

3. Bekendmaking resultaten
    Je ontvangt op 12 mei 2023 een email met de resultaten van de aanmeldingen.

MOGELIJKHEID 1:

 • Jouw kind krijgt een plaats toegewezen.
 • Definitief inschrijven moet fysiek op onze school gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode van 16 mei 2023 (9u) tot en met 12 juni 2023 (16u)
 • Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van onze leerlingenadministratie.

MOGELIJKHEID 2

 • Er is geen open plaats beschikbaar en je kind krijgt een plaats op de wachtlijst.
 • Je ontvangt een mail met de vermelding van een niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Indien er een plaats vrijkomt zal de eerstvolgende persoon in de wachtrij door de school worden gecontacteerd met de vraag of hij/zij de nieuwe vrije plaats wenst in te nemen.

Vanaf 16 mei 2023 (9u) verwelkomen wij u op onze school om in te schrijven voor OV4 type 9 vanaf het 2e jaar. Indien u een ticket ontving na het aanmelden kan u dit vermelden tijdens de inschrijving.

Van harte welkom! Fijn dat jullie interesse tonen in onze school.
Op deze webpagina vindt u het verloop van de inschrijvingen terug.

Type 7 STOS: Spraak-en/of taalontwikkelingsstoornis (vanaf het 2e jaar)

De inschrijvingen verlopen in 2 stappen.
Kandidaten moeten zich aanmelden via het online aanmeldingssysteem. Na de aanmeldingsperiode moet er fysiek ingeschreven worden, deze fysieke inschrijvingen verlopen op onze school.

Bij het aanmelden houden we rekening met voorrangsgroepen. Indien je deel uitmaakt van deze groepen, duid dit dan zo aan in het aanmeldingsysteem

Via onderstaande knop kan u vanaf 27 maart 2023 (9u) aanmelden voor OV4 type 7 STOS vanaf het 2e jaar.
Wat na het aanmelden?

1. Einde aanmeldingsperiode
    Einde van de aanmeldingsperiode: 21 april 2023 (16u)

2. Verwerking

 • Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode (21 april 2023, 16u) worden de aanvragen doorgestuurd naar het Lokaal Overleg Platform.
 • Om de objectiviteit te garanderen worden de aanmeldingen via een computerprogramma geordend op toeval en dit afhankelijk van de beschikbare open plaatsen per opleiding.
 • Deze procedure staat onder toezicht van de LOP-deskundige en een neutrale 3de.

3. Bekendmaking resultaten
    Je ontvangt op 12 mei 2023 een email met de resultaten van de aanmeldingen.

MOGELIJKHEID 1:

 • Jouw kind krijgt een plaats toegewezen.
 • Definitief inschrijven moet fysiek op onze school gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode van 16 mei 2023 (9u) tot en met 12 juni 2023 (16u)
 • Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van onze leerlingenadministratie.

MOGELIJKHEID 2

 • Er is geen open plaats beschikbaar en je kind krijgt een plaats op de wachtlijst.
 • Je ontvangt een mail met de vermelding van een niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Indien er een plaats vrijkomt zal de eerstvolgende persoon in de wachtrij door de school worden gecontacteerd met de vraag of hij/zij de nieuwe vrije plaats wenst in te nemen.

Vanaf 16 mei 2023 (9u) verwelkomen wij u op onze school om in te schrijven voor OV4 type 7 STOS vanaf het 2e jaar. Indien u een ticket ontving na het aanmelden kan u dit vermelden tijdens de inschrijving.

Wat zijn voorrangsgroepen?

 1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit
 • Broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en zussen)


2. Kinderen van personeelsleden

 • Leerlingen waarbij de vader/moeder werkzaam is in de betrokken school.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail