Inschrijvingen schooljaar 2023-2024: OV3

Type 9, type 7 STOS, type 7, type 4 en type 3

Van harte welkom! Fijn dat jullie interesse tonen in onze school.
Op deze webpagina vindt u het verloop van de inschrijvingen terug.

Type 9: Autismespectrumstoornis

Type 7 STOS: spraak-taalontwikkelingsstoornis

Type 7: Auditieve handicap

Type 4: Fysieke handicap

Type 3: Ernstige emotionele en/of gedragsstoornissen

De inschrijvingen voor deze groepen verlopen fysiek op school.
Voorrangsgroepen kunnen vanaf 13 maart (9u) tem 24 maart (16u) langskomen op het secretariaat van het BuSO.

Voor de leerlingen die niet tot een voorrangsgroep behoren gaan de reguliere inschrijvingen voor OV3 (type 9, type 7STOS, type 7, type 4 en type 3) van start op 27 maart (9u).

Op 27 maart voorzien wij op onze school een inschrijvingsmoment. Dit inschrijvingsmoment zal als volgt verlopen:

start:

Maandag 27 maart 2023 om 8u30. Vanaf 6 uur ‘s morgens kan u een volgnummer krijgen aan de ingang. Daarna kan u wachten tot het uw beurt is om in te schrijven.

waar:

Op campus de KOC Sint-Gregorius (Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge) via het onthaal. Het onthaal is herkenbaar als het gebouw aan de linkerzijde met daarop “Sint-Gregoriusinstituut”.

benodigdheden:

Om een gerealiseerde of niet-gerealiseerde inschrijving te kunnen voltooien, dienen wij in het bezit te zijn van volgende documenten.

 • Een identiteitskaart van de kandidaat-leerling (of een kopie van voor-en achterzijde)
 • Kopie van het verslag M-decreet dat voldoet aan de gevraagde onderwijsnoden. Zoniet vragen we u een
  doorverwijzing/inlichtingenfiche van het CLB mee te brengen, waarin het CLB zich akkoord verklaart met de inschrijving in onze school. Hierbij dient de opleidingsvorm en het type vermeld te worden.
Belangrijk:

Een inschrijving in de school is geen inschrijving in het MFC. Het MFC moet zich houden aan de wetgeving inzake
zorgregio. De inschrijvingen op school (vanaf maandag 27 maart 2023) betreffen externaat plaatsen.
Indien u inlichtingen wenst of een vraag heeft voor het MFC kan u steeds onderstaande personen contacteren op het nummer
09/210.00.00:

 • De A-afdeling voor leerlingen met een auditieve beperking (type 7):
  mevr. Ann Poilvache, ann.poilvache@mfcgregorius.broedersvanliefde.be
 • De B-afdeling voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9/ 7ASS) OV1/OV2/OV3:
  mevr. Margot Deguffroy, margot.deguffroy@mfcgregorius.broedersvanliefde.be
 • De C-afdeling voor leerlingen met een gedrags- of emotionele stoornis (type 3):
  mevr. Lien Daeninckx, lien.daeninckx@mfcgregorius.broedersvanliefde.be en Eva De Coorman,
  eva.decooman@mfcgregorius.broedersvanliefde.be
 • De D-afdeling voor leerlingen met een (neuro)motorische beperking (type 4):
  mevr. Emily Geldof, emily.geldof@mfcgregorius.broedersvanliefde.be

Wat zijn voorrangsgroepen?

 1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit
 • Broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en zussen)


2. Kinderen van personeelsleden

 • Leerlingen waarbij de vader/moeder werkzaam is in de betrokken school.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail

Klik hier voor de tijdlijn van de inschrijvingen.