Inschrijvingen schooljaar 2023-2024: OV1

Type 9, type 7 en type 3

Van harte welkom! Fijn dat jullie interesse tonen in onze school.
Op deze webpagina vindt u het verloop van de inschrijvingen terug.

Type 9: Autismespectrumstoornis

De inschrijvingen verlopen in 2 stappen.
Kandidaten moeten zich aanmelden via het online aanmeldingssysteem (zie gele knop). Na de aanmeldingsperiode moet er fysiek ingeschreven worden, deze fysieke inschrijvingen verlopen op onze school.

Bij het aanmelden houden we rekening met voorrangsgroepen. Indien je deel uitmaakt van deze groepen, duid dit dan zo aan in het aanmeldingsysteem

Via onderstaande knop kan u vanaf 27 maart 2023 (9u) aanmelden voor OV1 type 9.
Wat na het aanmelden?

1. Einde aanmeldingsperiode
    Einde van de aanmeldingsperiode: 21 april 2023 (16u)

2. Verwerking

 • Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode (21 april 2023, 16u) worden de aanvragen doorgestuurd naar het Lokaal Overleg Platform.
 • Om de objectiviteit te garanderen worden de aanmeldingen via een computerprogramma geordend op toeval en dit afhankelijk van de beschikbare open plaatsen per opleiding.
 • Deze procedure staat onder toezicht van de LOP-deskundige en een neutrale 3de.

3. Bekendmaking resultaten
    Je ontvangt op 12 mei 2023 een email met de resultaten van de aanmeldingen.

MOGELIJKHEID 1:

 • Jouw kind krijgt een plaats toegewezen.
 • Definitief inschrijven moet fysiek op onze school gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode van 16 mei 2023 (9u) tot en met 12 juni 2023 (16u)
 • Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van onze leerlingenadministratie.

MOGELIJKHEID 2

 • Er is geen open plaats beschikbaar en je kind krijgt een plaats op de wachtlijst.
 • Je ontvangt een mail met de vermelding van een niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Indien er een plaats vrijkomt zal de eerstvolgende persoon in de wachtrij door de school worden gecontacteerd met de vraag of hij/zij de nieuwe vrije plaats wenst in te nemen.

Vanaf 16 mei 2023 (9u) verwelkomen wij u op onze school om in te schrijven voor OV1 type 9. Indien u een ticket ontving na het aanmelden kan u dit vermelden tijdens de inschrijving.

Type 7: Auditieve handicap

De inschrijvingen verlopen in 2 stappen.
Kandidaten moeten zich aanmelden via het online aanmeldingssysteem (zie gele knop). Na de aanmeldingsperiode moet er fysiek ingeschreven worden, deze fysieke inschrijvingen verlopen op onze school.

Bij het aanmelden houden we rekening met voorrangsgroepen. Indien je deel uitmaakt van deze groepen, duid dit dan zo aan in het aanmeldingsysteem.

Via onderstaande knop kan u vanaf 27 maart 2023 (9u) aanmelden voor OV1 type 7.
Wat na het aanmelden?

1. Einde aanmeldingsperiode
    Einde van de aanmeldingsperiode: 21 april 2023 (16u)

2. Verwerking

 • Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode (21 april 2023, 16u) worden de aanvragen doorgestuurd naar het Lokaal Overleg Platform.
 • Om de objectiviteit te garanderen worden de aanmeldingen via een computerprogramma geordend op toeval en dit afhankelijk van de beschikbare open plaatsen per opleiding.
 • Deze procedure staat onder toezicht van de LOP-deskundige en een neutrale 3de.

3. Bekendmaking resultaten
    Je ontvangt op 12 mei 2023 een email met de resultaten van de aanmeldingen.

MOGELIJKHEID 1:

 • Jouw kind krijgt een plaats toegewezen.
 • Definitief inschrijven moet fysiek op onze school gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode van 16 mei 2023 (9u) tot en met 12 juni 2023 (16u)
 • Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van onze leerlingenadministratie.

MOGELIJKHEID 2

 • Er is geen open plaats beschikbaar en je kind krijgt een plaats op de wachtlijst.
 • Je ontvangt een mail met de vermelding van een niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Indien er een plaats vrijkomt zal de eerstvolgende persoon in de wachtrij door de school worden gecontacteerd met de vraag of hij/zij de nieuwe vrije plaats wenst in te nemen.

Vanaf 16 mei 2023 (9u) verwelkomen wij u op onze school om in te schrijven voor OV1 type 7. Indien u een ticket ontving na het aanmelden kan u dit vermelden tijdens de inschrijving.

Wat na het aanmelden?

1. Einde aanmeldingsperiode
    Einde van de aanmeldingsperiode: 21 april 2023 (16u)

2. Verwerking

 • Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode (21 april 2023, 16u) worden de aanvragen doorgestuurd naar het Lokaal Overleg Platform.
 • Om de objectiviteit te garanderen worden de aanmeldingen via een computerprogramma geordend op toeval en dit afhankelijk van de beschikbare open plaatsen per opleiding.
 • Deze procedure staat onder toezicht van de LOP-deskundige en een neutrale 3de.

3. Bekendmaking resultaten
    Je ontvangt op 12 mei 2023 een email met de resultaten van de aanmeldingen.

MOGELIJKHEID 1:

 • Jouw kind krijgt een plaats toegewezen.
 • Definitief inschrijven moet fysiek op onze school gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode van 16 mei 2023 (9u) tot en met 12 juni 2023 (16u).
 • Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van onze leerlingenadministratie.

MOGELIJKHEID 2

 • Er is geen open plaats beschikbaar en je kind krijgt een plaats op de wachtlijst.
 • Je ontvangt een mail met de vermelding van een niet-gerealiseerde inschrijving.
 • Indien er een plaats vrijkomt zal de eerstvolgende persoon in de wachtrij door de school worden gecontacteerd met de vraag of hij/zij de nieuwe vrije plaats wenst in te nemen.

Vanaf 16 mei 2023 (9u) verwelkomen wij u op onze school om inschrijven OV1 type 7. Indien u een ticket ontving na het aanmelden kan u dit aanduiden tijdens de inschrijving.

Type 3: ernstige emotionele en/of gedragsstoornissen

De inschrijvingen voor deze groepen verlopen fysiek op school.
Voorrangsgroepen kunnen vanaf 13 maart (9u) tem 24 maart (16u) langskomen op het secretariaat van het BuSO.

Voor de leerlingen die niet tot een voorrangsgroep behoren gaan de reguliere inschrijvingen van start op 27 maart (9u).

Op 27 maart voorzien wij op onze school een inschrijvingsmoment. Dit inschrijvingsmoment zal als volgt verlopen:

start:

Maandag 27 maart 2023 om 8u30. Vanaf 6 uur ‘s morgens kan u een volgnummer krijgen aan de ingang. Daarna kan u wachten tot het uw beurt is om in te schrijven.

waar:

Op campus de KOC Sint-Gregorius (Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge) via het onthaal. Het onthaal is herkenbaar als het gebouw aan de linkerzijde met daarop “Sint-Gregoriusinstituut”.

benodigdheden:

Om een gerealiseerde of niet-gerealiseerde inschrijving te kunnen voltooien, dienen wij in het bezit te zijn van volgende documenten.

 • Een identiteitskaart van de kandidaat-leerling (of een kopie van voor-en achterzijde)
 • Kopie van het verslag M-decreet dat voldoet aan de gevraagde onderwijsnoden. Zoniet vragen we u een
  doorverwijzing/inlichtingenfiche van het CLB mee te brengen, waarin het CLB zich akkoord verklaart met de inschrijving in onze school. Hierbij dient de opleidingsvorm en het type vermeld te worden.
Aandacht:

Indien je inschrijft voor OV1 Type 3 kan de inschrijving pas bevestigd worden nadat er een plaats werd toegekend in het MFC. Gelieve dus eerst contact op te nemen met het leerlingensecretariaat (tel 09 210 01 50).

Belangrijk:

Een inschrijving in de school is geen inschrijving in het MFC. Het MFC moet zich houden aan de wetgeving inzake
zorgregio. De inschrijvingen op school (vanaf maandag 27 maart 2023) betreffen externaat plaatsen.
Indien u inlichtingen wenst of een vraag heeft voor het MFC kan u steeds onderstaande personen contacteren op het nummer
09/210.00.00:

 • De C-afdeling voor leerlingen met een gedrags- of emotionele stoornis (type 3):
  mevr. Lien Daeninckx, lien.daeninckx@mfcgregorius.broedersvanliefde.be en Eva De Coorman,
  eva.decooman@mfcgregorius.broedersvanliefde.be

Wat zijn voorrangsgroepen?

 1. Leerlingen van dezelfde leefentiteit
 • Broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en zussen)


2. Kinderen van personeelsleden

 • Leerlingen waarbij de vader/moeder werkzaam is in de betrokken school.

Vragen?

BuSO Sint-Gregorius – Secretariaat
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
tel: 09 210 01 50
Mail

Klik hier voor de tijdlijn van de inschrijvingen.